Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Lad Gud flytte dig

Lad Gud flytte dig

Længe før Svend Brinkman fandt det nødvendigt at gøre op med trangen til selvudvikling, opstod tanken om helliggørelse blandt metodister i England.

 

Anne Thompson

  • præst i Metodistkirken
  • redaktør af Metodistkirkens blad: ‘Himmel & Jord’
  • har hjemmesiden digogmigogvitro.dk
  • arbejder i en børnehave

Tanken om helliggørelse indebærer, at mennesker ved at tage ansvar for deres åndelige liv og deres egen livsførelse kan samarbejde med Gud, så det bliver muligt for Helligånden at forandre mennesket til større lighed med Gud. Men kun lighed i kærlighed, ikke i visdom, ufejlbarlighed, almægtighed eller andre af Guds karakteristika. Derfor kaldes helliggørelse også for ‘fuldkommenhed i kærlighed’.

I følge tanken om helliggørelse er målet for vores liv ikke at blive lykkelige, men at blive kærlige eller gode. Ønsker du et liv i udvikling rettet mod Gud, er tanken om helliggørelse en perle, der er værd at kigge nærmere på.

Kærlighed, der fortrænger synden

Fuldkommenhed i kærlighed betyder, at kærligheden optager så meget plads i dig, at der kun er kærlighed som bevæggrund for tanker, ord og handlinger. På engelsk er udtrykket ‘love excluding sin’: ‘Kærlighed, der fortrænger synden’, så vi bliver fornyet og kommer til at ligne Gud.

Billedet, som bruges til at illustrere det, er et glas, der først er fyldt med olie. Hvis man så hælder vand i glasset, vil olien flyde ovenpå vandet, og efterhånden som vandet fylder glasset, vil olien gradvis flyde ud over glassets kant. Til sidst vil der ikke være andet tilbage i glasset end vand. Vandet har fortrængt olien. På samme måde vil Guds kærlighed lidt efter lidt fortrænge synden i vores liv, hvis vi giver den lov. Guds kærlighed vil fordrive al synd fra vores tanker, handlinger og motiver.

Det er vigtigt at huske på, at syndfri i denne forståelse kun gælder den synd, du selv begår. Ingen af os bliver fri for den oprindelige synd, der gjorde verden skæv efter det, vi kalder syndefaldet. Uanset hvor åben du er for Gud, vil det ikke ændre på, at din tilværelse her er med til at forurene eller undertrykke andre. Det er ‘kun’ den personlige synd, vi kan blive fri af.

Derfor er vi nødt til at samarbejde med Guds Helligånd, hvis vi skal blive fuldkomne i kærlighed.

Det er også vigtigt at forklare, at syndfri hverken betyder fejlfri eller ubegrænset. Som menneske bliver du både sulten og træt, du kan ikke overkomme alting, og det er ikke muligt at være flere steder på én gang. Fordi vi er begrænsede, vil vi begå fejl. Kun Gud er ufejlbarlig. Det bliver – desværre – stadig muligt at såre andre mennesker i god tro.

Helliggørelse er Guds værk

Det er Guds ånd, der arbejder i os. Derfor er vi nødt til at samarbejde med Guds Helligånd, hvis vi skal blive fuldkomne i kærlighed. En enkel rettesnor af John Wesley for at være åbne for Gud er at undgå det onde, gøre det gode og holde os nær ved Gud.

Deres måde at tænke hellighed på var praktisk og egentlig let at gå til.

For at være nær Gud taler man i metodismen om de fem nådemidler: At bede, at læse Bibelen, at faste, at deltage i gudstjeneste og at gå til nadver. Vi undgår det onde ved at lade være med at gøre det, som vi ved, skader os selv eller andre. Det gode gør vi ved at tage os af andre og vise barmhjertighed.

Hellighed i praksis

Metodisterne mente oprindelig, at det var nødvendigt uge efter uge metodisk at søge Gud, undgå ondt og øve godt. Deres måde at tænke hellighed på var praktisk og egentlig let at gå til. Samtidig er det krævende, fordi det ofte er at gøre de små ting til dagligt, der kræver mest af os. Det er lettere at gøre store ting en gang imellem end at gøre en lille ting hele tiden.

Tanken om helliggørelse giver os ansvar for vores egen livsførelse; det er ikke lige meget, hvad vi gør, eller hvordan vi plejer vores tro. Sammen med Gud kan du forandre dig. Du kan få det bedre, blive bedre, leve et mere fuldt og helt liv i Guds kærlighed.

Læren om, at det er muligt at blive fuldkommen i kærlighed på denne side af himlen, er fantastisk, fordi den fortæller, at Gud både kan og vil gribe ind i vores almindelige menneskeliv, så synden må flytte sig for kærlighedens magt.

Giv din mening til kende