Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Kan og skal en kirke være grøn?

Kan og skal en kirke være grøn?

Som kristne og som kirker har vi et særligt ansvar for og en vigtig rolle at spille i klima- og miljøkrisen. Grøn Kirke er et netværk af kirker, skoler og organisationer fra vidt forskellige kirkesamfund, der står sammen om netop det.

Grøn Kirke

  • tværkirkeligt netværk af op mod 225 kirker, organisationer og skoler, der alle opfylder en række kriterier i Grøn Kirkes tjekliste
  • organiseret som en åben arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd
  • udfører en lang række klima- og miljøaktiviteter i samarbejde med fx spejderkorps og nødhjælpsorganisationer
  • læs mere på www.gronkirke.dk, hvor du også kan finde grønne andagter, børneaktiviteter mm.

Hvorfor er klima og miljø relevant for kirker? Der er efterhånden ikke mange, der tvivler på, at klima- og miljøkrisen er alvorlig, og at der skal handles nu. Men hvorfor er det kirkernes opgave? Og hvorfor er det kristne perspektiv vigtigt for klimadebatten? Det er der mindst tre grunde til:

  • Vi tror på, at Gud har skabt verden godt

Derfor må vi vise taknemmelighed, respekt og omsorg for Skaberværket. Det er Guds kunstværk. Vi mennesker er en del af Skaberværket, men vi er også Guds medarbejdere med ansvar for det skabte.
Troen, på at Gud har skabt alt levende med en værdi i sig selv, udfordrer tanken om naturen som noget, der alene har en brugs- og markedsværdi. Som kristne må vi sætte spørgsmålstegn ved, om det skabte kan bære vores stadigt voksende forbrug.

  • Klima- og miljøkrisen rammer hårdest i fattige dele af verden

Vores adfærd har konsekvenser for bonden i Sudan, hvis jord udtørres, og for børnefamilien i Bangladesh, der mister deres hjem i en cyklon skabt af klimaforandringerne. Det handler om næstekærlighed – en næstekærlighed, der også gælder de kommende generationer, som skal arve kloden efter os.

Det handler om næstekærlighed – en næstekærlighed, der også gælder de kommende generationer, som skal arve kloden efter os.

  • Brug for kirkens religiøst-poetiske sprog

Det naturvidenskabelige og det økonomiske sprog er utilstrækkeligt. Det er ikke nok alene at kunne sætte ord på atmosfærens bæreevne for CO2-parts per million luftmolekyler. Der er også brug for at tale om de eksistentielle dimensioner af klimakrisen. Det handler ikke om at moralisere eller om gerningsretfærdighed, men om at give plads til følelser af afmagt, frygt og utilstrækkelighed og møde det med tilgivelse og håb. I en tid, hvor klimadepression er ved at blive en anerkendt diagnose, er der i den grad brug for det kristne håb!

Der er også brug for at tale om de eksistentielle dimensioner af klimakrisen.

Hvordan kan din kirke blive grøn(nere)?

For at blive grøn kirke skal man udfylde en tjekliste bestående af 48 forskellige punkter, hvoraf man skal opfylde mindst 25 krav fordelt over forskellige kategorier. Der er fokus på alt fra kirkens liv og teologi, information og kommunikation til kirkens indkøb, energiforbrug, transport og udearealer samt affald.

Mia Toldam Korsgaard:

  • projektkoordinator for Grøn Kirke i Danske Kirkers Råd
  • medlem af Regen/Kristuskirken i København

Tjeklisten er et konkret og simpelt værktøj til at gøre din kirke grønnere. Der er plads til at tage små skridt og til at være meget ambitiøs – og alt derimellem. Erfaringen er, at der ofte kun skal små, men vigtige ændringer til, før en kirke bliver grøn(nere). Tjeklisten er fleksibel, så man kan sætte ind, hvor det giver mening i den lokale kirke.

Grøn Kirke – et meget bredt netværk

Blandt de grønne kirker er der nybyggede bykirker i industrikvarterer omkranset af asfalt, og der er historiske landsbykirker, der ejer store jordarealer og kirkegård. Netværket er også bredt kirkeligt, og består af både katolske kirker, frikirker og folkekirker.

Jeg håber din kirke vil være med – i taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk.

Giv din mening til kende