Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Jesus er centrum!

Jesus er centrum!

Vi kan som kirke have en tendens til at prædike, at frelsen er de gode nyheder og centrum for vores tro. Men det enkelte menneskes personlige frelse er, ifølge Scot McKnight, ikke kernen i evangeliet.

På sommerstævnet i år havde vi besøg af den amerikanske professor Scot McKnight, som hver formiddag underviste om at genopdage de gode nyheder. ”De gode nyheder” er en betegnelse, vi som kristne ofte bruger… men hvad er de gode nyheder egentligt?

Det er Jesus selv, der er de gode nyheder! Han er selve evangeliet. De gode nyheder er ikke først og fremmest budskabet om frelsen, det er ikke kirken eller Biblen… Vi kan komme til at reducere Jesus til en mellemmand eller blot et middel, vi kan få frelse igennem. Men frelsen er en konsekvens af de gode nyheder – de gode nyheder er Jesus, hans liv, død og opstandelse. Jesus er centrum!

Vi skal kende Jesus

Det kristne liv handler derfor også om meget mere end at bede en ’frelsesbøn’. Det handler om at leve som Jesus, og at hans liv former vores liv i dag – vores tanker, beslutninger, handlinger og vores relationer til andre mennesker. For at kunne gøre dette må vi kende ham – han må være centrum i vores forkyndelse, og historien om ham må optage os og være noget, vi ofte taler om, når vi kommer sammen som kirke. Hver gang vi bringer Jesus på bane, taler om ham eller dykker ned i hans liv og historie, så deler vi de gode nyheder med hinanden – og forhåbentlig gør vi det også med dem, som endnu ikke kender ham. Jesus har nemlig en stor tiltrækningskraft!

Jesu trosbekendelse

Jesus selv sammenfatter sin tro og lære – og dermed hvad hans liv prædiker – ved at citere fra den jødiske trosbekendelse, som den står i 5. Mosebog kap. 6 vers 4-9, om at elske Gud af hele sit hjerte. Som enhver anden jøde har Jesus ofte reciteret denne. Men han tilføjer noget nyt: Elsk din næste som dig selv! (Se Markus kap. 12). McKnight kalder dette for Jesus-trosbekendelsen, og han reciterer den selv mange gange dagligt. På den måde er den med til at forme hans liv og hverdag. Den lyder således:

Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. Intet bud er større end disse.

En evangelie-kultur

At recitere denne bekendelse dagligt som en bøn og en overskrift for vores liv og at fordybe os i, hvem Jesus er, og hvordan han levede, er ifølge McKnight et godt udgangspunkt for vores liv som disciple og kirke. Sammen må vi danne en ”evangelie-kultur,” hvor vi bliver mere og mere Kristus-lig, så både vi selv og verden omkring os kan opleve endnu mere af, hvor fantastisk Jesus er – og hvordan han er gode nyheder også for os i dag!

Er du blevet nysgerrig på at læse mere om Scot McKnight, og hvordan han ser evangeliet – eller vil du gerne have genopfrisket, hvad du hørte på stævnet, så er hans bog ”Evangeliet om kongen” et rigtigt godt sted af starte! Du kan også se videoer med Scot McKnights undervisning fra stævnet på dette link.

Giv din mening til kende