Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Internationale protester mod dansk lov

Internationale protester mod dansk lov

En mulig lov om, at alle prædikener, der holdes på andet sprog end dansk, skal oversættes, møder international modstand.

Mens kristne organisationer løfter røsten i Danmark, vælter det ind med protester fra den internationale kirkeverden imod det varslede lovforslag omkring tvungen oversættelse til dansk af alle prædikener, der holdes på fremmede sprog. KEK, Kirkernes Europæiske Konference, Den katolske Kirke og Det Lutherske Verdensforbund har skrevet breve til den danske regering, og en protest er også på vej fra Baptisternes Verdens Alliance.

Overalt lyder der stor undren over, at et frihedselskende land som Danmark kan finde på at underminere religionsfriheden på denne måde.

KEKs formand Christian Krieger og generalsekretær Jørgen Skov-Sørensen skriver bl.a., at en sådan lov vil indikere til ”ikke-danskere, europæiske nationer og kristne fællesskaber, at der stilles spørgsmål ved deres religiøse praksis og tilstedeværelse, som bliver utvetydigt dømt problematisk.” Læs hele KEKs henvendelse her.

Generalsekretæren for den nordiske biskop-konference i Den katolske Kirke, Søster Anna Mirijam Kaschner påpeger, at en sådan lov ikke vil have konsekvenser for de uregistrerede radikale muslimske grupper. Hun siger til det katolske web-magasin The Tablet: ”Hvis man virkelig vil tackle problemerne med had-taler og modstand mod demokratiet, er det bedre at vise anerkendelse for de tros-fællesskaber, der forpligter sig på integration.”

Anerkender hensigten

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, der er Folkekirkens stemme både i Danmark og verden, har i går skrevet et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og kirkeminister Joy Mogensen. De skriver bl.a.: ”Vi støtter intentionen om åbenhed om indhold i religiøs forkyndelse. Derfor anerkender vi også modstanden mod religiøse prædikener, der anvendes til negativ social kontrol og begrænsning af den enkeltes frihed. Vi bifalder også den bredere politiske intention i forhold til integration for etniske minoriteter i et åbent og pluralistisk dansk samfund.

Vi frygter dog, at lovforslaget ikke vil have disse positive effekter, men derimod at en lov om øget kontrol undergraver de frihedsrettigheder og den integration, som forslaget skulle styrke.”

37,4 mio. kr. om året

De nævner fire områder, hvor lovforslaget vil fejle:

”Politisk sendes der et signal om religioners negative rolle i samfundet.

Historisk er forslaget et brud med den danske samfundsmodel for religion, der med afsæt i Grundloven bygger på en frihedstradition.”

De spørger: ”Er denne begrænsning af religionsfriheden proportional og ikke-diskriminerende i forhold til, om loven vil kunne afsløre religiøse forkyndere, der opfordrer til ulovligheder i deres prædikener?”

Og endelig har de lavet beregninger over, hvad oversættelse af prædikener vil koste:

”Der er 130 ikke-vestlige menigheder og i alt 279 ikke-dansksprogede menigheder. En oversættelse af 2½ A4-side fra en anerkendt translatør vil koste 2.575 kr. per prædiken. Hvis det skal gælde alle ikke-dansksprogede menigheder, vil det koste 37,4 millioner kr. om året. Vi anser dette for at være spild af ressourcer.”

Denne enorme sum skal kirkerne selv betale, har det fremgået af oplægget fra regeringen.

Læs hele brevet her.

”Vi vil Danmark”

57 præster fra kirker, hvor de taler et andet sprog end dansk, har også skrevet et åbent brev til statsministeren. Herunder tre af vore baptistpræster fra Ringe og Esbjerg.

De skriver bl.a.:

”Vi vil Danmark. Vi har meget at bidrage med. Og vi vil gerne vokse tættere sammen med det danske samfund. Men det tager tid at lære at grine, græde og glædes på dansk. Derfor er der behov for, at vi også kan mødes på vores modersmål og praktisere vores kristne tro.

Vi frygter den effekt, som det kan få i Europa og i resten af verden. Nogle af os kender til begrænsninger af religionsfriheden fra vores hjemlande. Fremover vil de spørge, hvorfor de ikke må begrænse religiøse mindretals udfoldelse, når et frit og demokratisk land som Danmark gør det!”

Læs hele deres henvendelse her.

BaptistKirkens ledelse er ligeledes ved at færdiggøre et brev til regeringen. BaptistKirken er den danske frikirke, der har størst andel af migranter. 15 af de 54 baptistmenigheder er migrantkirker eller internationale menigheder og vil blive ramt af en eventuel lov. Det samme vil mange etniske grupper i de danske menigheder, som holder gudstjeneste på deres modersmål.

Læs mere om Baptistkirkens brev til regeringen.

Giv din mening til kende