Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Hvad binder os sammen som baptister?

Regionale møder 2020

Hvad binder os sammen som baptister?

Tro og relationer, var generalsekretær Torben Andersen svar ved det første ud af fem regionale møder – i Hjørring.

Torben Andersen var på hjemmebane i Hjørring. Han havde to kasketter på ved årets første regionale møde. Først bød han velkommen som menighedens præst og efter maden blev han generalsekretær for BaptistKirken.

Aftenen havde især to hovedtemaer: At omsætte Fælleserklæringen til liv ude i menighederne og at øge sammenhængskraften i BaptistKirken.

Relationerne er afgørende

Torben Andersen citerer ofte Scot McKnight, som underviste ved sommerstævnet forrige år. ”Guds design for kirken er at være et broget, mangfoldigt fællesskab, der praktiserer det liv, som Jesus har lært os at leve, og som kendetegner Guds rige iblandt os.”

Og han tilføjer: ”Den rette dogmatik, troslæren i sig selv, skaber ikke nødvendigvis sammenhængskraft. Den er vigtig. Men vi kan sagtens tro nogenlunde det samme, men opleve alt andet end sammenhæng – og slet ikke kraft, der forener, styrker og forbinder. Relationerne er afgørende for, at det bliver et fællesskab.”

Netværk skal opbygges og holdes ved lige. Som Per Arne Dahl sagde ved sidste års sommerstævne: ”Gode fællesskaber kommer ikke af sig selv, men de kan smuldre helt af sig selv.” Der skal investeres i relationerne, for at de bliver til fællesskab. Og så tilføjede han:

”Vi skal ikke gøre os til herrer over hinandens tro. Men der skal både tro og relationer til for at opleve sammenhængskraft.”

Netværk skal opbygges og holdes ved lige.

Vi skal mødes

Efterfølgende bekræftede samtalerne ved bordene, at det at mødes er afgørende. ”Samtalen er central for at skabe forbindelse mellem tro og relationer,” som Torben Andersen også betonede og henviste til den tidligere Fælleserklæring, der havde tre overskrifter: Samtale, udrustning og efterfølgelse.

Der var flere eksempler på, hvordan menigheder mødes – f.eks. at de tre menigheder, der alle har hjemsted i Frederikshavn kommune, holder fælles arrangementer.

Det blev også italesat, at spørgsmålet ofte dukker op ude i menighederne: ”Hvad får vi ud af at være en del af BaptistKirken? Pengene kan vi da godt bruge her lokalt.” Her betonede Erik Nielsen fra Pandrup, at ledelserne i de lokale menigheder har et stort ansvar for at holde fast ved det nationale fællesskab. BaptistKirken skal tales op. Ellers er det nemt at vælge det fra.

Ved Landskonference 2 i november vil formiddagen handle om tro og grænser for, hvad vi som baptister vil kalde kristen tro.

Per Beck og Torben Andersen, hhv. formand og generalsekretær i BaptistKirken, kører parløb omkring alle de regionale møder.

Kirkesamfundets organisation

Torben Andersen fortalte også, at ledelsen er gået fra at tale om antal i ledelsen til at ønske en større samtale omkring hele kirkesamfundets organisation, og formand Per Beck nævnte en række ting, der er i spil: Opstillingsform, længde på valgperioden og klarhed over, hvad ledelsen laver.

For nogen virkede det tilsyneladende tiltalende, at der var noget konkret, hvor samtalen omkring tro og sammenhængskraft er mere diffus. Måske det afspejler dem, der kommer til regionale møder, at det er den – ret gråhårede – generation af baptister, der går op i rammerne for fællesskabet.
Men indholdet af fællesskabet blev også drøftet. Især under punktet omkring Fælleserklæringen.

Indholdet af fællesskabet blev også drøftet.

”Vi kan også bidrage”

Fælleserklæringen for 2019-2024 blev vedtaget sidste sommer og er en slags arbejdsprogram for BaptistKirken disse fem år. Der er fire temaer, som hver har fokus i ét år. I indeværende år, 2020, er fokus ’Mission i Danmark’.

De 50 deltagere fra ni nordjyske baptistmenigheder var insidere. De kendte tilsyneladende alle til det levende idé-katalog, der ligger på hjemmesiden baptistkirken.dk. Mette Holmgaard, som har været ledelsens konsulent i hele forløbet omkring Fælleserklæringen, opfordrede alle menigheder til at bidrage med det, de allerede gør. ”Alle menigheder har jo en eller anden aktivitet, der kan høre ind under Mission i Danmark”, var hendes opmuntring, og så hentede hun eksempler fra flere menigheders hjemmesider – og mon ikke en eller anden tænkte: ”Vi har da også noget at bidrage med”.

Et bekræftende møde

Elizabeth Andersen er ny formand for værtsmenigheden for det første regionale møde i denne omgang, Hjørring. Her ses hun i travlheden efter mødet var slut sammen med Carl Møller.

For Elizabeth Andersen, der er ny formand for menighedsrådet i Hjørring, var det første regionale møde. ”Det var oplysende, spændende og skabte mening. Jeg har selv været en, der har spurgt, hvad det større fællesskab betyder for vores menighed? Mødet blev også en bekræftelse på, hvordan Gud leder vores menighed. Jeg er i aften blevet bekræftet i, hvad Gud har talt til mig i løbet af ugen. Præcis det samme er blevet sagt i aften. Det, vi i menigheden har fokus på, hænger nøje sammen med det, der står i Fælleserklæringen. Det hænger godt sammen,” siger hun og glæder sig til at drøfte det med menigheden og menighedsrådet.

 

Læs også artikler fra de øvrige regionale møder: ”Ideerne skal være helt nede på jorden”, ”Et dejligt broget møde” og “I kan nå familier gennem spejderne“.

Giv din mening til kende