Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Giv maden en chance til!

Giv maden en chance til!

Nordjysk Fødevareoverskud er en non-profit organisation, der fokuserer på bæredygtighed og social ansvarlighed. Den primære aktivitet er afhentning af overskudsmad, der leveres til udsatte borgere via sociale initiativer eller direkte ved gadeudlevering.

Bente Schjødt er en ildsjæl. Med en universitetsuddannelse som kandidat i Internationale Studier, Menneskerettigheder og Ligestilling, men samtidig med en alder på 56 år var det svært at finde arbejde. Et stort engagement i frivilligt arbejde, vedvarende energi, fair trade samt kendskab til fødevarebranchen fostrede ideen til dét, der i dag er Nordjysk Fødevareoverskud. Ud af den spæde start i februar 2015 med private biler, egne midler og en ugentlig afhentning voksede en medlemsbaseret organisation, hvis højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne og ansætter en daglig leder, der nu er Bente Schjødt.

Vi reducerer madspild, giver maden en chance til og sparer miljøet for afbrænding af store mængder organisk affald.

Ressourcer

“I 2015 søgte og fik jeg 500.000 kr. fra Miljøstyrelsens grønne ildsjælepulje. Det satte os i gang”, fortæller Bente Schjødt. “Den eneste faste indtægt, vi har, er fra Aalborg kommunes pulje til socialt arbejde. Resten skal søges hjem, så det kræver et stort arbejde. Problemet er, at det er svært at få midler til lønkroner fra fonde, så lige nu er der ingen lønkroner til mig”.

Og hun fortsætter: ”Hele arbejdet med afhentning, pakning og fordeling udføres af frivillige, der rekrutteres gennem sociale medier, opslag og mund-til mund metoden. Vi har flere gange været omtalt i medierne. I marts i år fik vi Nordjyske Mediers Initiativpris og i september fik vi Aalborg Kommunes Bæredygtighedspris. Det giver omtale og tiltrækker nye frivillige. Vi kan altid bruge flere frivillige til at udføre de mange opgaver med distribution af overskudsmad”.

20160728_161645Dagligdagen

I øjeblikket køres fem ugentlige ture, hvor overskudsfødevarer hentes primært fra grossister, men projektet har også faste aftaler med større butikker. Modtagerne er primært organisationer, der har socialt udsatte som målgruppe – Kirkens Korshær, Frelsens Hær, Kofoeds Skole o.a. – men fire gange om ugen kan private henvende sig på lageret og få udleveret madvarer. Der kommer flere og flere for hver gang, ofte familier, og mange er gengangere.

Normen er omkring 20 kg madvarer til hver familie.

Hver familie betaler 20 kr., får udleveret et nummer og går så efter tur ind i lagerrummet sammen med en frivillig og peger sig frem til de varer, de ønsker at få. Det, der netop den dag er på lager, søger de frivillige at fordele efter, hvad familien har behov for. Normen er omkring 20 kg madvarer til hver familie.

Bæredygtig anvendelse af madspild

“Vi kan se, at arbejdet nytter. Vi reducerer madspild, giver maden en chance til og sparer miljøet for afbrænding af store mængder organisk affald”, lyder det fra Bente Schjødt. “Vi indsamler og fordeler mellem 4 og 5 tons om ugen og gør på den måde hverdagen lettere for mange mennesker, der lever på kanten af samfundet”.

Madvarespildet opgøres til 700.000 ton årligt, og det udgør en udgift på 11,6 mia. kr. ifølge tal fra Fødevareministeriet.

20151208_125920Tak fra en modtager

Klaus Abildgaard, der er aktivitetsmedarbejder ved Kofoeds Skole i Aalborg fortæller: “Vi har siden start haft et godt og givende samarbejde, hvor vi hver eneste uge oplever det store engagement, der bliver lagt i at få kanaliseret overskydende fødevarer ud til udsatte mennesker. Det er en ressource, der bliver givet os og hjælper os økonomisk, så vores midler kan bruges på andre aktiviteter. Nordjysk Fødevareroverskud har ramt plet i et stort behov, der både gavner miljø og mennesker, og Bente Schjødt er en brændende ildsjæl, der slider i den gode sags tjeneste. Hun trækker et stort læs!”

Giv din mening til kende