Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
genOPDAG de gode nyheder

genOPDAG de gode nyheder

Med det tema lægger Sommerstævnet 2018 op til en vandring gennem evangelierne for at genopdage – eller måske for første gang i livet opdage – hvor fantastisk evangeliet er. Det er ikke bare en gammel historie. Det er en livsbekræftende fortælling ind i alle menneskers liv.

Formiddagene får to afdelinger

Dagens første underviser gennem hele ugen bliver Dr. Scot McKnight, der af nogle vil være kendt for bogen ‘Evangeliet om kongen’. Scot McKnight er en anerkendt teolog og forsker i Det Nye Testamente samt i den tidlige kristendom og i den historiske Jesus. Han er forfatter til mere end 30 bøger og en meget brugt underviser på seminarer og konferencer i USA og rundt omkring i verden. Han har været professor ved Trinity Evangelical Divinity School og ved North Park University i Chicago. De to teologiske uddannelsesinstitutioner drives af Missionsforbundets to søstersamfund i USA. Han er nu ansat ved Northern Baptist Theological Seminary i Illinois.

Scot McKnight

McKnight vil på stævnet lede os ind i en genopdagelse af evangeliets gode nyheder. Det er, sagt med McKnights egne ord, et evangelium om kongen, og enhver, som tager imod det, bliver en del af en stor guddommelig historie. McKnights undervisning vil give os en fornyet forståelse af og måske et større perspektiv på, hvad evangeliet er.

I anden sektion om formiddagen vil præster fra BaptistKirken og Missionsforbundet grave guldet frem fra de forskellige evangelier og give svar på, hvad der er de gode nyheder hos Matthæus, Markus, Lukas, Johannes og Paulus.

Bibelen Live

Klaus Laursen

Som noget nyt vil onsdag aften i år få en anden karakter, end vi tidligere har oplevet. Klaus Laursen vil føre os ind i Markusevangeliet ved at recitere og dramatisere hele evangeliet. Klaus Laursen har en bachelor i teologi og arbejder på fuld tid med at rejse rundt i Danmark og recitere dele af Bibelen. Vi er vant til at læse de bibelske tekster eller høre prædikener om dem.

Siden 2011 har Klaus Laursen åbnet teksterne for tilhørerne på en ny måde. Det begyndte med Filipperbrevet. Siden er flere andre bibeldele blevet en del af hans repertoire, og på sommerstævnet er det Markusevangeliet, som Laursen deler med os. Det gør han på en måde, så man oplever klassisk fortællekunst blomstre i fuldt flor med brug af både kropssprog, variation i stemmeføring og kunstpauser, der er med til at gøre beretningens dramatik nærværende.

Berøring af Gud

Tonny Jacobsen

Aftenmøderne vil være præget af lovsang og tilbedelse, inspirerende forkyndelse og forbøn med mulighed for at blive berørt af Gud. Til åbningsmødet søndag aften taler Frikirkenets formand, Tonny Jacobsen, der for nylig har skrevet en bog om åndeligt venskab.

Mandag står Lisa Samuelsen på prædikestolen. Lisa er evangelist og pioner i Myanmar, gift med en dansker og selv englænder. Hun og hendes mand, Søren, har tabt deres hjerte til Asien og har været missionærer i Kina, Nepal og nu Myanmar/Burma. Hun har en nådegave til at række ud til handlede kvinder og få dem ud af prostitutionen.

Lisa Samuelsen

Tirsdag aften taler Jakob Vagner. Han er vokset op i Baptistkirken, og har i mange år været ansat på Pinsevækkelsens Højskole i Mariager, men er nu præst i Roskilde Baptistmenighed.

Onsdag bliver, som beskrevet ovenfor, en anderledes aften med Klaus Laursen. Efter oplevelsen af Markusevangeliet, vil der sidst på aftenen være lovsangsfest.

Torsdag byder på et gensyn med Chris Simmons fra England, der også besøgte Sommerstævnet i 2013. Simons er præst i en engelsk Vineyard-kirke, og han er blandt andet optaget af at få evangeliet ud på gaden.

Ved udsendelsesmødet fredag aften taler John Nielsen som den sidste.

Læs mere på stævnets hjemmeside www.sommerstævne.dk

Vel mødt på Lindenborg 22.-28 juli – i uge 30

 

Giv din mening til kende