Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Forligelse i Kristus – i konfliktens tegn

Forligelse i Kristus – i konfliktens tegn

EBF-mødet i Lviv blev indledt med ”Velkommen til Europas største land!” Et politisk statement fra Ukraine til Rusland.

EBF, European Baptist Federation, er en sammenslutning af 61 medlemsorganisationer I 52 lande, i alt med ca. 825,000 medlemmer – og inkluderer både Vest- og Østeuropa, Rusland og Mellemøsten.

Formanden for EBF, englænderen Jenni Entrican, taler på LK2 i Vejle d. 24. november i år.

”Velkommen til Europas største land!” Sådan lød det i videoen fra Ukraines turistministerium, der indledte andagten før EBFs, European Baptist Federations, møde i Lviv i det vestlige Ukraine.

At kalde Ukraine for Europas største land kan virke uskyldigt nok – i hvert fald har man jo kun sagt noget faktuelt korrekt. Men man har også sagt mellem linjerne, at Ukraines storebror – Rusland – i hvert fald ikke er en del af Europa. Konflikten mellem Ukraine og Rusland satte således sit præg på konferencen, som da også blev holdt under overskriften ”Reconciliation in Christ” – ”Forligelse i Kristus”. Forsoning og forligelse er der brug for, så længe vi lever i en brudt verden.

Fra Sydafrika og USA

BWAs formand Paul Msiza

Mødet blev indledt med et glimrede oplæg fra sydafrikanske Paul Msiza, formand for BWA, Baptist World Alliance, som fortalte om sine erfaringer med forsoning og forligelse efter Apartheid ud fra Paulus’ ord om kristne som ”ambassadører med ordet om forligelsen” i 2. Korintherbrev.

BWAs generalsekretær Elijah Brown

Elijah Brown, generalsekretær for BWA, er kendt for sin talgymnastik (han er statistiker). Elijah fortalte, at 40% af verdens baptister lever et sted, hvor der er mere end 50% risiko for folkedrab. Arbejdet for forsoning, fred og forligelse er med andre ord også et arbejde for at tjene organisationens egne medlemmer.

Immigration og nationalisme

Efterfølgende var det konferencens to resolutioner, der udgjorde en væsentlig del af dagsordenen. Den ene drejede sig om europæiske staters svar på immigration og nationalisme samt kirkens opgave i samfundet og over for flygtninge. Den anden resolution drejede sig om krisen i det østlige Ukraine.
Begge resolutioner blev vedtaget enstemmigt. Det var dog ikke uden betydelige rettelser – især i resolutionen om situationen i Ukraine. Udkastet var baseret på en tidligere udtalelse fra BWA, men den kunne ikke i denne udgave opnå tilslutning fra de russiske delegerede.

Efter noget arbejde lykkedes det imidlertid at skrive en resolution, som alle parter – ukrainske såvel som russiske – kunne enes om.

Efter noget arbejde lykkedes det imidlertid at skrive en resolution, som alle parter – ukrainske såvel som russiske – kunne enes om. Der blev især lagt vægt på myndighedernes forpligtelse på at respektere religionsfriheden i de konfliktramte områder – uden at det dog nærmere blev nævnt, hvilke myndigheder, der var tale om!

Resolutionen om immigration var mindre problematisk. Det lykkedes at skrive en afbalanceret tekst, der på den ene side anerkendte staters forpligtelse på at opretholde lov og orden, men på den anden side også tog afstand fra enhver form for religiøst og ideologisk motiveret opildnelse til had mellem religiøse grupper. Samtidig blev kirkernes rolle i at række ud til flygtninge understreget.

Resolutionerne kan læses på European Baptist Federations hjemmeside: http://www.ebf.org/council-resolutions

Giv din mening til kende