Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Erfaringer fra Hongkong

Pixabay

Erfaringer fra Hongkong

Civil ulydighed og kristen frihed er baggrund for protester i den tidligere engelske koloni. Baptistpræst har en central rolle.

Jonas Adelin Jørgensen:

  • ekstern lektor ved Teologi, Københavns Universitet
  • akademisk medarbejder, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
  • forskning: Kristendommens globale udbredelse, økumenisk teologi og forholdet mellem kristendom og andre religioner
  • Tidligere generalsekretær i Dansk Missions Råd

Civil ulydighed er ikke noget teologisk begreb, men hænger alligevel tæt sammen med et centralt teologisk begreb: Den kristnes frihed. En frihed, som den enkelte har i kraft af sin gudbilledlighed og i troen på Jesus som herre og frelser. Evangeliet er nemlig en befrielse: Fra synd og død, fra uretfærdighed og ufrihed og fra diskriminerende sociale og kulturelle hierarkier. Den troende er fri. Selve ordet ‘frelst’ viser den frihed: En ‘frelst’ er en  ‘fri hals’, dvs. ikke slave for nogen, hverken mennesker, synd, død eller djævel. Sand kristen frihed trues i dag både i vores danske samfund og andre steder af politik, som adskiller, isolerer, ekskluderer minoriteter og ødelægger social sammenhængskraft. I den situation er civil ulydighed den sunde, kristne reaktion på krænkelse af den kristne frihed.

I den situation er civil ulydighed den sunde, kristne reaktion på krænkelse af den kristne frihed.

Frygt for Kina

Protesterne i Hongkong begyndte i juni 2019 som en respons på lovgivning, der ville gøre det muligt at udlevere Hongkong-borgere til retsforfølgelse i Kina. Grunden var frygt for, at loven ville undergrave domstolenes uafhængighed og bringe kinesiske dissidenter i fare for udlevering til en – mere eller mindre retfærdig – rettergang i Kina. Yderligere frygtede man i Hongkong, at lovgivningen ville øge Kinas indflydelse. Især har det kristne mindretal, som udgør seks procent af befolkningen, engageret sig i kampen for demokratiske rettigheder.

Ingen ved endnu, hvordan protesterne vil ende, men i foråret 2019 så vi, hvordan forkæmpere for frihedsrettigheder blev dømt i Hongkong. En række ledere bag ‘Occupy Central’-bevægelsen, som i 2014 samlede store menneskemængder til demonstrationer for demokrati i Hongkong, blev dømt. Bevægelsen var ikke-voldelig og opfordrede til civil ulydighed overfor Hongkong-styret. Lederne blev dømt for at ‘opfordre til uorden’, og sammen med otte andre ledere blev den nu 76-årige baptistpræst Chu Yiu-ming dømt til 16 måneders fængsel. På grund af alder har Chu dog ikke afsonet dommen.

Præsten Chu’s historie

I sin forsvarstale, som er optrykt af Hong Kong Free Press, fortalte pastor Chu om sin opvækst og fremlagde sine tanker om en teologisk begrundelse for civil ulydighed og kampen for menneskerettigheder og frihedsrettigheder for Hongkongs borgere.

Efter sin ankomst til Hongkong og omvendelse til kristendommen studerede Chu teologi og virkede som præst for at ‘forkynde ordet, tjene græsrødderne, og gå sammen med de svage og fattige’. Chu’s pastorale arbejde i slumkvartererne overbeviste ham om, at kirken kun kan være sand, hvis den ‘fostrer håb gennem at omfavne lidelse og smerte’.

Fred og frihed kommer ikke som en gave fra magthaverne.

Efter overdragelsen af Hongkong fra Storbritannien til Kina i 1997 blev Chu i stigende grad skuffet over realiteterne: Kun en brøkdel af bystatens syv millioner indbyggere havde medbestemmelse i Hongkongs styre. Ligesom den gammeltestamentlige profet Amos oplevede en ulighed mellem overklassen og resten af samfundet i Israel i sin samtid, så Chu, hvordan Hongkongs lovgivning og økonomiske strukturer gavnede de få, men fratog de mange mulighederne for at ændre deres liv til det bedre. Langsomt blev det klart for Chu, at fred og frihed ikke kommer som en gave fra magthaverne, men at det, som magthaverne kalder ‘fred’, opretholdes gennem forfølgelse, eksil, vilkårlige arrestationer, bortførelser og henrettelser.

Det er vigtigt at bemærke, hvordan Chu ser sammenhængen mellem demokrati, frihedsrettigheder og kristen teologi: Den enkeltes værdighed er Gudgiven. Afsløringen af uretfærdige love, der fører til ufrihed og tab af værdighed, er derfor en kristen pligt. Umenneskelighed kan ikke længere gemme sig bag lovgivningen. I den situation bliver civil ulydighed udtryk for sand kristen efterfølgelse.

Giv din mening til kende