Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Drømmen

Lars Magnus Lund Christensen

Drømmen

Jan Kornholt og BaptistKirkens ledelse deler en drøm: At alle menigheder må opleve en positiv udvikling.

De næste to år er der mulighed for at gøre brug af Jan Kornholts evner som iværksætter og menighedsudvikler, idet han fra november 2019 er ansat som menighedsinspirator.
Jan har været præst i flere menigheder og var i 15 år engageret i Baptistkirkens ledelse, senest som generalsekretær fra 2002-2010. Pludselig forsvandt han fra alt, hvad der havde med det store fællesskab at gøre.

Hvad skete der?
Vi fik en ny struktur og en nyvalgt ledelse med helt andre tanker om alt det, jeg troede på, og om alt det, jeg og andre havde stået for i årevis. Jeg følte mig dårligt behandlet og angrebet på min ledelsesstil og tro. Derfor måtte jeg en dag med stor smerte rydde mit skrivebord og gå hjem. At være baptist er så integreret en del af min identitet og af det at være kristen, at noget gik i stykker i mig, da jeg følte mig kasseret.

Enhver udvikling sker i samspil med relationer

Et stort bearbejdningsarbejde med hjælp fra gode venner og en psykoterapeut, og det at blive konfronteret med de personer, som havde såret mig, hjalp mig videre i mit liv. At få fortalt dem, hvordan jeg havde oplevet det, og hvad det havde ødelagt for mig, var nok.

Fagligt set blev Købnerkirken min redning, fordi min deltidsansættelse blev ændret til fuldtidsansættelse. Ellers var jeg måske endt som postbud?

Enhver udvikling af mennesker sker i samspil med nogen, der kan tale ind i ens situation.

Hvad har fyldt mest hos dig de sidste 10 år?
Mit liv i Købnerkirken og min kone Dorthes sygdom og død. Dorthes sygdomsforløb har fyldt ekstremt meget. Vi har altid arbejdet tæt sammen om at være kirke, og da jeg mistede Dorthe, mistede jeg både min ægtefælle og min måde at arbejde på.

Det første år efter Dorthes død var svært, men nu føler jeg, at jeg igen er klar til at arbejde med det, der giver mig allermest glæde og trivsel, nemlig udviklingsarbejde. Det er blevet tydeligt for mig, at min indsats skal være der. Mine personlige ønsker harmonerede med menighedsrådets tanker, og vi fik lavet en ny plan for mit arbejde. Enhver udvikling af mennesker sker i samspil med nogen, der kan tale ind i ens situation.

Behov for positiv modkultur

Hvad er der sket i Købnerkirken?
Dorthe og jeg flyttede til Købnerkirken for at engagere os i en gammel traditionel menighed med tilbagegang gennem 40 år. Den er nu forandret til en livskraftig menighed med flere aktive, flere medlemmer, flere aktiviteter, bedre økonomi og ikke mindst en forandret kultur. Kulturen er det sværeste, men det vigtigste at forandre. Det kræver en målrettet indsats gennem flere år.

Kulturen er det sværeste, men det vigtigste at forandre.

Efter to års observationer og mine almindelige præsteopgaver fulgte et par år med samtaler om visioner, ressourcer, værdier og ønsker. Efter tre-fire år begyndte nøglepersoner at gå foran ved at byde folk ind i menigheden, modgå dårlig stemning og vise en anderledes kultur. Menigheden er nu forandret, folk er mere udadvendte og initiativrige, og kirken er blevet attraktiv.

Et mirakel

Du deltog i årets sommerstævne og er nu atter ansat i BaptistKirken. Hvad er der sket?
Et mirakel. Jeg deltog kun, fordi jeg var forpligtet af en stor tilslutning fra Købnerkirken. Men en overrumplende tilfredshed og glæde ramte mig, straks jeg kom ind og mødte folk. Jeg kunne møde alle – virkelig alle – de indre sår var helede. Og så skete det mærkelige, at Per Beck på BaptistKirkens ledelses vegne udfordrede mig til at hjælpe menighederne med inspiration.

Jeg tror ikke på tilfældigheder, men på at Gud arbejder med at bane vej og give ideer, ligesom han gjorde det muligt for mig at være til stede på stævnet og at kunne sige ja til sådan en tjeneste med glæde og taknemlighed.

Jeg tror ikke på tilfældigheder, men på at Gud arbejder med at bane vej og give ideer.

Nye opgaver

Studier i 2009 og 2014 i London og Stockholm i gamle menigheder, der har fået vendt udviklingen, har givet mig stor viden, som jeg har brugt i Købnerkirken og i de 35 menigheder, jeg har besøgt de sidste ti år. Arbejdet i den lokale kirke har altid fyldt mig med glæde og engagement, og jeg har altid – også i min tid som generalsekretær – holdt meget af at besøge menighederne og være til rådighed med foredrag, workshops, inspiration og hjælp. De seneste fem år har jeg besøgt to-tre menigheder om året. Min ansættelse er en kæmpe anerkendelse af det, som jeg véd, jeg kan, og som jeg nyder.
Jeg kontakter alle menigheder inden sommer 2020 med henblik på dialog og identifikation af behov. Jeg kan hjælpe menighederne på de nævnte områder og kan også formidle kontakt til fx ‘Innovativ Kirke’, nøglepersoner fra andre menigheder eller udlandet.

Min opgave er også at være bindeled mellem menighederne og ledelsen. Jeg skal formidle mine erfaringer gennem artikler og oplæg, og i 2021 skal jeg forhåbentlig holde foredrag på sommerstævne eller landskonference på baggrund af en rapport, jeg gerne vil lave om menighedernes aktuelle udfordringer. Behovet er uklart, men det vil vise sig ved den indledende menighedskontakt. Jeg har en forsigtig forventning om, at måske 20 menigheder kommer til at indgå i et forløb.

Måske er behovet større, end det er muligt at imødekomme. Det vil bekræfte en fornemmelse, jeg har. Nu må vi se.

Giv din mening til kende