Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Det er en kvalitet at være frisindet

Danmarkskanon: Frisind

Det er en kvalitet at være frisindet

Ægte frisind er at give andre ret og lov til at følge egne værdier – også selvom de er i modstrid med mine eller samfundets holdninger.

Birk Christensen:

  • forstander på Tølløse Privat- og Efterskole indtil juli 2018
  • sekretariatschef for Børns Vilkår 1989-2005
  • uddannet lærer og baptistpræst

I 1960’erne og 1970’erne var frisindede mennesker dem, der udfordrede holdningen til, hvad der var anstændigt, sådan som det store flertal af befolkningen tolkede det. Frisind blev opfattet som et noget tvivlsomt begreb og ikke noget, ’pæne’ mennesker tilstræbte at være.

Et nødvendigt opgør

Dengang var frisind forbundet med et nødvendigt opgør med tidens noget stramme regler for seksualitet, samliv, seksuel orientering, påklædning og censur for publicering af tekster og billeder. Det var fx bestemt ikke tilladt at være mere eller mindre afklædt i det offentlige rum.
I 2018 har vi så igen indført regler for påklædning i det offentlige rum. Nu et forbud mod at være tildækket, hvor vi har set billeder på TV af en politibetjent, der – ganske vist i Frankrig – anholder en muslimsk kvinde på stranden, fordi hun ikke er anstændigt påklædt i badetøj, men har valgt at beholde tøjet på. Så meget for frisindet!

Dengang var frisind forbundet med et nødvendigt opgør med tidens stramme opfattelse af definitionen på en familie. Kun kernefamilien var acceptabel. Nu er stort set alle familiemønstre heldigvis acceptable med undtagelse af familier, hvor moren er hjemmegående, og helt galt er det, såfremt familien er muslimer. Så meget for frisindet!

Værdier, der er tilstrækkeligt grundfæstede til ikke at begrænse andre.

De, som nu er tilhængere af burkaforbud eller har set sig sure på store (muslimske) børnefamilier, opfatter sig muligvis som frisindede, fordi de engang var tilhængere af ophævelse af censur, sex før ægteskabet og lempelse af abortreglerne, men det er en tvivlsom form for frisind. I bund og grund er de tilhængere af flertallets tyranni, selvom de kalder det demokrati.

Ret til at vælge sin egen vej

Danmarkskanonen definerer frisind således: ”Frisind betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale – og til frit at vælge livsform. Men frisind betyder ikke, at man skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. Frisind er ikke det samme som holdningsløshed…”.

Frisind handler altså om, hvorvidt vi vil tillade, at mennesker har andre styrende værdier for deres liv, end vi selv har. Vi beholder vores ret til vores livsværdier og til at søge at udbrede de livsværdier i respekt for, at enhver har ret til at vælge sin egen vej.

De … opfatter sig selv som frisindede, …. men det er en tvivlsom form for frisind.

 Forpligtelse til kamp for frisind

Som mindretal har baptister nydt godt af det religiøse frisind, der siden Grundtvig har været den herskende grundopfattelse. Derfor har vi en særlig forpligtigelse til at fastholde frisind hos os selv og i Danmark. ’Frihed for Loke såvel som for Thor’ kan vel oversættes således til nudansk: ’Frihed for kristne såvel som for muslimer’, ’frihed for heteroseksuelle såvel som for homoseksuelle’ og ’frihed for Indre Mission såvel som for ateister’?

 Rodfæstet?

En forudsætning er, at såvel flertal som mindretal er ægte frisindede og tillader andre at have andre livsværdier, end de selv har. Det sker kun, hvis det enkelte menneske, kirkesamfund eller det borgerlige samfund har værdier, der er tilstrækkeligt grundfæstede til ikke at begrænse andre, fordi de mener noget andet eller lever med andre værdier.

Måske er manglen på grundfæstede værdier den virkelige årsag til, at det berømmede danske frisind synes at være på retur?

Giv din mening til kende