Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Danske præster til præsteskolen i Rubura!

Danske præster til præsteskolen i Rubura!

Baptistkirken i Burundi er udfordret på mange områder. Befolkningen oplever sult og nød. Politisk er landet ustabilt – og økonomisk rammer internationale organisationers blokade hårdt. Og sådan kunne man blive ved.

Præsteskolen og uddannelse af undervisere kan støttes af både menigheder og private ved indbetaling på MobilePay 2299 6483 eller på konto 3201 10042879 mrk. projekt 6.

Men en anden historie er, at i mange år har danske og burundiske baptister sammen plantet menigheder og uddannet præster, evangelister og nu også ungdomsledere på skolen i Rubura.
Kirken i Burundi har taget missionskaldet alvorligt, og i de seneste 30 år har man plantet over 80 nye kirker. Der er nu 97 selvstændige menigheder og 60-80 satellitkirker, der venter på at blive selvstændige. Og for at blive selvstændig, skal man have en præst! Til sommer færdiggør 27 præster deres uddannelse. De skal ordineres næste år og indsættes i tjeneste i lokale menigheder.

Behov for nye præster

Burunderne er rigtig gode til mission og missionskampagner, men det kniber med midlerne til uddannelse. Det kan vi samarbejde om. Kirkevæksten og alderen hos en række præster skaber et fortsat behov for nye medarbejdere. Således er der stadig menigheder uden præster. De betjenes af evangelister, og med det forventede antal nye menigheder, der ønsker at blive selvstændige, kommer man de næste fire år til at mangle godt 50 nye præster.

Nyt pensum for præsteskolen

Den nuværende studieplan har ikke været revideret i mange år, men når de 27 nye præster dimitterer til sommer, går man fra august over til at uddanne kommende studerende efter en ny studieplan, der er udviklet i et samarbejde mellem Burundi og Danmark. I Burundi har præsteskolens leder og lærere deltaget, mens Jakob Vagner fra Roskilde menighed og Baptistkirkens tidligere formand Bent Hylleberg har bidraget fra dansk side.

Kirkevæksten og alderen hos en række præster skaber et fortsat behov for nye medarbejdere.

Jakob tilbragte sammen med familien tre måneder i Rubura i begyndelsen af 2017, og udover at undervise var han også med til at udvikle den nye læseplan i tæt samarbejde med skolen. Sideløbende med opdatering af studieplanen er vi også gået i gang med at videreuddanne underviserne på præsteskolen. Over de næste tre år har vi forpligtet os til at støtte en del af lærernes videreuddannelse på universiteter i Uganda og Kenya, så nogle opnår bachelor-niveau og andre en kandidatgrad.

Præsteskolens leder Vianney

Præsteskolen – en del af Rubura-projektet

I Rubura er præsterne ikke kun på skolebænken, men de tager også deres tørn i marken. Det er der to grunde til. For det første er det de færreste menigheder, der kan lønne deres præster ordentligt. Derfor er det nødvendigt for præsterne at have andre indtægter, hvis de skal kunne forsørge de ofte store familier.

For det andet har præsterne også en stor udviklingsopgave at løfte i lokalsamfundene. Her er landbrugsaktiviteter vigtige. Derfor indeholder uddannelsen undervisning i forbedrede landbrugsmetoder. Her benyttes demonstrationscentret i Rubura, ligesom erfaringer fra landbrugsprojekter i området inddrages.

Opfordring og udfordring til danske menigheder

Uddannelse af de lokale undervisere gør det indtil videre ikke alene. Et nyt og vigtigt element i studieplanen er også at involvere danske undervisere. Erfaringen med danske undervisere i Rubura er rigtig god. Udover Jakob Vagner har blandt andre Ole Lundegaard opholdt sig i Rubura i en længere periode for at undervise.

Et nyt og vigtigt element i studieplanen er også at involvere danske undervisere.

Der er allerede flere danske præster og menigheder, der har ønsket at bidrage til missionen ved at sende deres præst på kombineret undervisnings- og studieorlov til Rubura, men der er plads til flere. Vi håber, at 4-5 præster kan kombinere undervisning og orlov i løbet af de næste tre år i Ruburas rolige omgivelser og komme inspirerede og motiverede hjem – samtidig med at de løfter en vigtig opgave i Burundi.

Ny kirke i Mufumya.

Giv din mening til kende