Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Christfulness – trospraksis som udviklingsvej

Christfulness – trospraksis som udviklingsvej

Christfulness er kristen trospraksis og derfor et andet ord for kristen spiritualitet, men Christfulness er også en livstydning med rødder i Bibelen og kristen teologi. I kombinationen af praksis og lære er Christfulness også erfaring. Derfor kan Christfulness også beskrives som kristen mystik og den praksis, som leder dertil.

Ole Skjerbæk Madsen

  • ansat som missionspræst i Areopagos
  • grundlægger af ‘I Mesterens lys’
  • idémand bag konceptet Christfulness
  • tidligere sognepræst
  • cand. theol. fra Københavns Universitet

‘I Mesterens Lys’ (IML) er et arbejde, som søger at bygge bro mellem kristne og åndeligt nysgerrige mennesker i ny-åndelige miljøer. IML præsenterede udtrykket Christfulness første gang på messen ‘Mystikkens Univers’ i november 2011 i København. Vi tilbød at bede med mennesker om Christfulness og fik nogle opmuntrende tilbagemeldinger.

Identitet og livsforvandling

På messen ‘Krop Sind Ånd’ i København i 2012 havde jeg et seminar om identitet og livsforvandling, hvor deltagerne blev introduceret til Christfulness. I forbindelse hermed guidede jeg en Christfulness-meditation. En deltager udbrød: ”Jeg har altid vidst med hovedet, at jeg er elsket, men nu har jeg erfaret det i hjertet!”

Christfulness rummer en proces, som bevæger sig fra en individuel erfaring til en vision for menneskehedens forløsning og planetens heling – i en stadig vekselvirkning mellem det individuelle og det relationelle, det personlige og det universelle. I Det nye Testamente omtales målet for vores liv i efterfølgelse af Kristus som at nå det mål af vækst, hvor vi kan rumme Kristus’ fylde.[1]

Christfulness som udviklingsvej

Begrebet er udviklet for at tilbyde mennesker, der søger inspiration i Mindfulness og andre sekulariserede former for østligt inspireret spiritualitet, en velprøvet praksis, som samtidig har Jesus Kristus som sit fokus.

Kristus med mig

Guds kærlighed i Kristus omgiver os til alle sider. Jesus Kristus talte om Gud som sin Far for at sige, at vi i forhold til Gud kan være lige så trygge som børn med deres forældre. Jesus har lovet at være med sine venner altid og overalt. ‘Kristus med mig’ er en erfaring af tryghed og vished om at være et Guds barn.

Kristus i mig

Mystikeren Paulus taler om en indre virkelighed, en hemmelighed, som nu åbenbares: ”Kristus i jer, herlighedens håb!” ‘Kristus i mig’ handler om, at hvert menneske er skabt i Guds billede med det formål at vokse til Guds-lighed. Jesus Kristus har virkeliggjort det formål for menneskelivet. I hans menneskeliv får vi en fornemmelse af, hvordan et liv ser ud, som er gennemstrømmet af Guds nærvær, og som leves indefra og ud – altså ud fra Guds billede i hjertet.

Kristus i dig

Når Kristus bor i os, oplever vi altså virkeligheden af, at ethvert menneske er skabt i Guds billede. Derfor begynder vi at se andre mennesker og vores medskabninger med nye øjne. Christfulness fører til opmærksomt nærvær i verden og hjælper os til at møde den anden uden dom. Vi spejder efter Guds billede i den anden.

Det er derfor, Jesus lærer os at elske vores fjender og at bede for dem, der forfølger os. Dybest set har vi ingen fjender. Andre kan optræde som fjender af os og betragte os som fjender, men i vores øjne er der ingen fjender – kun medmennesker, skabt til at være Guds børn.

Jeg i Kristus

Mere viden

Christfulness begynder som en erfaring af, at Kristus er med os og munder ud i et liv i Kristus. Ligesom Guds Ord blev menneske i Jesus Kristus, får vi i Kristus delagtighed i guddommelig natur. Visionen for Christfulness er en fornyet og forløst menneskehed, som er Kristus’ legeme. Den virkelighed gribes i håbet og finder et udtryk, når kristne samles til nadver og deler brødet med hinanden med Jesus’ ord: ”Dette er mit legeme!”[2]


[1]    Efeserbrevet kap. 4, vers 13

[2]    1. Korintherbrev kap. 11, vers 24

Giv din mening til kende