Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
BBU og MBU overvejer at slå sig sammen

Noah Mogensen

BBU og MBU overvejer at slå sig sammen

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU) og Missionsforbundets Børn og Unge (MBU) er i gang med en proces, der måske ender med, at de slår sig sammen. Det er de to ledelsers forslag, at det næste år bruges på at tale med medlemmerne og deres kirkesamfund. Den endelige beslutning skal formentlig tages sommeren 2020.

Billedtekst: I Rønne på Bornholm er der allerede et tæt samarbejde mellem Missionsforbundet, Baptistkirken og Pinsekirken omkring børne- og ungdomsarbejdet. Her er et billede fra Max-dagen, som hver sensommer samler ca. 1000 børn og deres forældre i centrum af Rønne.

Nyheden blev lækket på BaptistKirkens Lederkonference i april. Rasmus Mortensen fra Bethelkirken, som også sidder i BBUs ledelse, sagde det nærmest i en bisætning. Men den bestyrtede reaktion udeblev. Det virkede nærmest som om, folk tog det meget naturligt, hvis de helt havde fattet, hvad det var Rasmus sagde, for det blev ikke uddybet.

Der er netop sendt et dokument ud til BBUs medlemmer og foreninger, som skal drøftes på årsmødet tirsdag d. 23. juni i Lindenborg.  Heraf fremgår det, at de to ledelser ikke forestiller sig, at det vil få omvæltende betydning for lokalforeningerne.

Bliv i jeres lokalkirke

”Det er klart vores tanke, at lokalforeningerne fortsætter med at være lokalt forankret i den lokale menighed. Beslutningen skal derfor heller ikke opfattes som et pres på ”voksen”-kirkerne. Vi ser stor værdi i at være en del af kirken, og det er på ingen måde tankerne med denne sammenlægning, at B&U-arbejdet skal isolere sig fra voksen-kirken, tværtimod,” står der i oplægget, som er underskrevet af de to formænd, Rasmus Højmark fra BBU og Daniel Lundgaard fra MBU.

De gør det klart, at forslaget er et resultat at flere års samarbejde, dels omkring sommerstævnet, men også omkring ledertræning. De to ungdomsorganisationer rummer store forskelle, men i sidste ende er de enige om, hvad de vil: skabe de bedste forhold for børn og unge til at møde Gud og sammen med andre udvikle deres tro.

Vi vil ”lade vores fælles tro være fundamentet for at respektere vores forskelligheder. Vi ønsker at se os selv som en del af Guds store familie, på tværs af kirkeskel og menneskeskabte strukturer,” står der videre.

Mere landsdækkende

Kort over lokalforeninger. BBUs er blå og MBUs er røde prikker

Dokumentet peger på fordele som en bredere repræsentation rundt i landet. Det er ganske få steder, hvor der både er en missionsforbunds- og en baptistkirke i samme by. De to ungdomsforbund er stærke forskellige steder og dermed vil en ny organisation blive mere landsdækkende.

Samtidig taler det om besparelse af ressourcer for de ansatte, så de kan bruge mindre tid på administration og mere tid på at hjælpe i lokalforeningerne.

Teologisk råd

Begge formænd snakker allerede jævnligt omkring processen, muligheder og udfordringer ved en eventuel sammenlægning, ligesom de ansatte i sekretariaterne også mødes.

BBU og MBU har også søgt juridisk bistand og bistand i DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd.

Derudover henter de råd hos en række erfarne præster i begge kirkesamfund, som har været tilknyttet børne- og ungdomsorganisationerne. Tanken er at skabe et teologisk råd, der kan vejlede omkring teologiske spørgsmål. Tanken er at ”’medlemmerne’ med deres stærke teologiske fundament skal kunne hjælpe os igennem eventuelle teologiske diskussioner og dilemmaer – både nuværende og fremtidige – ved at vi lægger ungdomsorganisationerne fra to forskellige kirkesamfund sammen.”
Desuden har BaptistKirkens Teologisk Forum også stillet sig til rådighed. TF tæller to tidligere formænd for BBU, nemlig Christian Bylund og Bodil Højbak Møller.

BBU, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
24 lokalforeninger – 1049 medlemmer

Tre ansatte (Bo er på fuld tid, de andre på deltid):
Forretningsfører og foreningskonsulent Bo Lundgaard
Chin-konsulent Moses Lal Bawi Peng
Børne- og ungdomskonsulent Rasmus Elkjær Larsen

MBU, Missionsforbundets Børn og Unge
16 lokalforeninger – 567 medlemmer

To ansatte (sammenlagt er ansættelserne på 3/4 tid):
Simon Hollti, sekretariatsleder
Pia Daugaard, administrativ medarbejder

Besøg i Sverige

Planerne blev forelagt et ”topmøde” mellem Missionsforbundet og BaptistKirken i foråret. Nu forelægges det de to årsmøder, hvoraf det første er BBUs den 23. juli på Lindenborg.

I løbet af efteråret er der også planlagt en tur til Stockholm for at besøge Equmenia, der er en forholdsvis ny ungdomsorganisation, som er sammenbragt af ungdomsorganisationerne fra Missionsforbundet, Baptistkirken og Metodistkirken i Sverige.

Læs også et interview med BBUs formand Rasmus Højmark og et med BaptistKirkens formand Per Beck.

Giv din mening til kende