Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
At tjene menigheden i fællesskab

At tjene menigheden i fællesskab

Lal Bawi Peng, kendt som Moses, er kvoteflygtning fra Myanmar, præst i Chin Baptist Church Esbjerg – og nyvalgt til BaptistKirkens ledelse.

Lal Bawi Peng – Moses:

 • Chin Christian Association Denmark:
  • rådgiver i tre år
  • ungdomsarbejde i otte år
  • nu generalsekretær
 • Baptistkirken i Danmark:
  • nyvalg til ledelsen
  • medlem af integrationsudvalget i otte år
  • chinkonsulent i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
 • Sæby Baptistkirke:
  • medlem af menighedsrådet i halvandet år
 • IntegrationsNet, en del af Dansk Flygtningehjælp:
  • konsulent, pædagogisk støtte og tolk i tre år

Livet havde budt Moses mange udfordringer, som han endelig var ved at få bugt med. Cherry, hans kone, var for nylig kommet til Danmark efter tre års adskillelse – på betingelse af, at Moses kunne forsørge hende. Heldigvis havde han arbejde på slagteriet i Sæby.

De havde været gift i halvandet år, da Moses måtte flygte til Malaysia på grund af militærjuntaen i Burma. I to år havde han ingen kontakt med sin familie for ikke at blive arresteret som illegal indvandrer. Men nogle chin-kristne i Malaysia hjalp ham til at blive godkendt som FN-kvoteflygtning.

Kort efter genforeningen med Cherry hørte Moses Guds kald til at blive præst. Trods høreværn og musik var den tidligere bachelor i filosofi ikke i tvivl, men han vidste, at sådan et spring kunne få meget alvorlige konsekvenser for Cherrys ophold og deres økonomiske situation.

Studiet i Aarhus

Blandt chin-baptister er det tradition, at familien i fællesskab tjener menigheden. Derfor inddrog Moses straks sin kone i sin oplevelse, og de tilbragte det meste af aftenen i fælles bøn. De var begge overbeviste om, at det var det rigtige. Derfor bad Moses sin kontaktfamilie samt sin præst og menighedsrådsformand i Sæby om et møde. Her meddelte de deres hensigter, men ingen i deres ellers hjælpsomme danske netværk var trygge ved udmeldingen.

Han oplevede det som en bekræftelse af Guds plan, da han blev optaget.

Der var grund til oprigtig bekymring for parrets fremtid i Danmark, hvis Moses valgte at sige sit job op for at uddanne sig. I 2009 var den danske uddannelse af baptistpræster – SALT-dk – netop lukket. Det var også usikkert, om hans sprogfærdigheder var tilstrækkelige til en uddannelse med svære teologiske emner.

Trods tvivlen fik Moses hjælp til at søge ind på 3K-uddannelsen i Aarhus i 2010[1]. Optagelsessamtalen blev gennemført af en person med dansk som andet sprog. 3K-uddannelsen var en nyoprettet professionsbachelor, og Moses håbede derfor, at man her manglede studerende – netop én som ham. Han oplevede det som en bekræftelse af Guds plan, da han blev optaget.

Hvad med Cherry?

Familien – nu forøget med børn – flyttede til Aarhus. Cherry kom ind på HF, for hun ønskede at blive sygeplejerske. Men det er Moses’ erfaring som chin, at der er færre udfordringer, når hele familien tjener menigheden i fællesskab. Han mener, der er en del eksempler på, at danske præster og kvindelige chin-præster, der tjener menigheden uden støtte fra deres ægtefælle, støder ind i problemer, som en præstefamilie ikke oplever. Derfor valgte Cherry i stedet en uddannelse som pædagog for at kunne arbejde med børn og unge i menigheden – dem er der rigtig mange af og deres inddragelse i gudstjenesten er et vigtigt element. Moses er sin kone dybt taknemmelig, for han er godt klar over, at han deltager i rigtig mange netværksmøder og andre ledelsesposter ud over at være ansat som præst.

Der er færre udfordringer, når hele familien tjener menigheden i fællesskab.

Det blæser i Esbjerg

Moses har været ansat som prædikant i Chin Baptist Church Esbjerg siden 2016, og i 2018 blev han efter chin-skik ordineret af BaptistKirken. Parret har nu tre drenge og er veletableret i Esbjerg, hvor det ifølge Moses blæser rigtig meget. Cherry savner af og til storbylivet i Aarhus, men selv gennem mobilen kan man høre Moses trække på skuldrene, for der er chin’er nok i Esbjerg til tre chin menigheder – og næsten halvdelen er børn og unge!


[1] 3K: Kristendom, Kultur og Kommunikation

Giv din mening til kende