Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Apostolsk Kirke

Apostolsk Kirke

Apostolsk Kirke kan om få år fejre sit 100-års jubilæum, men kirkesamfundet er stadig fuldt af liv og nye initiativer.

Apostolsk Kirkes netværk består af mere end 30 lokale kirker, tre efterskoler, en bibelhøjskole og flere organisationer. Sammenhængskraften findes i relationer og samarbejde, ikke i juridisk struktur.

Tro skal møde ikke-tro, og kirke skal møde ikke-kirke.

Visionen er – i fællesskab med andre – at fuldføre missionsbefalingen ved overalt at plante og opbygge levende, voksende kirker, som hjælper mennesker til at finde ind i Guds plan for deres liv. Tanken er, at tro skal møde ikke-tro, og kirke skal møde ikke-kirke. Guds rige i og gennem os har kraft til transformation i vores land, så de gode nyheder bliver til liv for mange – ikke alene åndeligt for evangeliet rummer også kimen til kulturel og social forandring.

Samarbejde og relation

For 14 år siden gennemgik Apostolsk Kirke en forandringsproces, der havde til hensigt at flade en dengang noget hierarkiske struktur ud og gøre samarbejdet mellem de lokale kirker mere netværksbaseret. Samtidig deler kirkerne stadig ressourcer og fællesadministration, hvor det er fordelagtigt for den lokale kirke.

Præster og ledere er rykket tættere sammen på kryds og tværs, fx er flere præster fra mindre kirker nu del af tjeneste- og kontorfælleskaber i større kirker. Alt sammen udtryk for glæden ved kollegaskab og relation. Ingen kirke og præst skal stå alene.

Når en lokal kirke tilslutter sig netværket, tiltræder den et fælles grundlag, der beskriver fire centrale områder: Tjenestesyn, teologi, mission og ressourcedeling. Alle kirker har derudover tilknyttet en eller flere supervisorer, der fører tilsyn og står til rådighed i tilfælde af konflikter.

Fælles om træning og fostring af ledere

Et af de områder, man fokuserer meget på, er træning og fostring af mænd og kvinder, som skal bære og lede og pionere både nu og i fremtiden. Allerede i 18-19-årsalderen inviteres unge til ’Follow in Fellowship’, der er et forløb over to år, hvor unge mødes fem weekender om året til fællesskab, læring og træning.

Højskolen ACTS Academy er en relancering af vores gamle bibelskole i Kolding, og den inviterer unge og unge familier til at bruge et år på at finde ind til kernen af, hvad Gud har lagt i den enkelte. Der er en stærk tro på, at Gud vil udruste mennesker til at være bærere af evangeliet og sætte aftryk i alle lag af vores samfund.

Derudover kører der for tiden en toårig efteruddannelse af mere end 100 ledere fra de lokale kirker. Kurset hedder Menighedsbaseret Teologi og er refleksion over Apostolsk Kirkes teologi og praksis.

Fokus på næste generation

Det apostolske netværk har fokus på børn og unge gennem tre efterskoler, en højskole og en landsdækkende børne- og ungeorganisation (AKBU). De senere år er det arbejde styrket med et øget fokus på netværk mellem skolerne, AKBU og netværksledelsen samt samarbejde om uddannelse af unge ledere og missionsrejser.

Apostolsk betyder sendt ud

At være apostolsk betyder at være udsendt. Mission har altid været en grundlæggende del af Apostolsk Kirkes DNA. Gennem Apostolsk Kirkes Mission driver de lokale kirker mission og udviklingsarbejde i mange forskellige lande. Drømmen er at se samfund og nationer forvandlet, et menneske ad gangen.

Drømmen er at se samfund og nationer forvandlet, et menneske ad gangen.

Det gør sig også gældende i det voksende engagement i social mission. Mange apostolske kirker har gennem de senere år startet familienetværk, foodbank og andre sociale tiltag. Tanken bag er ikke kun at yde materiel hjælp, men netop at understrege, at den eneste, der virkelig kan gøre en forskel i menneskers liv, er Jesus. Gennem de sociale tiltag skabes relation mellem mennesker, og dermed bygges der også bro til Jesus.

Giv din mening til kende