Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Tre principper fra Godly Play

Tre principper fra Godly Play

Der findes megen god inspiration til at give den kristne tro videre ikke mindst til børn. 'Messy Church' vinder frem, fordi det er meningsfyldt, kreativt og tilgængeligt for deltagere såvel som ledere. 'Babysalmesang' er Folkekirkens største succes siden indførelsen af mini-konfirmander –og måske er det på tide, at vi i frikirkerne også begynder at prøve kræfter med det?

Anne Thompson

  • præst i Metodistkirken
  • redaktør af Metodistkirkens blad Himmel & Jord
  • har hjemmesiden www.digogmigogvitro.dk
  • arbejder i en børnehave

Godly Play begynder også så småt at blive kendt i en større kreds – og med god grund. Det er et forsøg på at forene det, vi ved, om hvordan børn lærer, med det, vi gerne vil videregive, nemlig en levende relation til Kristus. Godly Play bygger først og fremmest på en forståelse af, at Bibelen var tænkt til fortælling og oplæsning og ikke som trykt tekst. Dernæst bygger Godly Play på en tilgang til børn, der viser stor respekt for det liv og de spørgsmål, børnene kommer med til Bibelen. Derfor findes der ingen endelige konklusioner, men en række spørgsmål til samtale og refleksion. Endelig bygger Godly Play på en enorm tillid til virksomheden i Guds ord og Helligåndens arbejde i det enkelte menneske.

Oprindeligt var det børn, Jerome Berryman arbejdede med, da han lavede materialerne og tankerne bag Godly Play, men jo mere principperne og konceptet har bredt sig, jo tydeligere er det blevet, at hele tilgangen ikke bare er gavnlig for børn. Ældre med demens, handicappede, børn med særlige behov og helt ‘almindelige’ voksne har også glæde af Godly Play.

Er det vigtigt, hvordan vi gør plads til børnene hos os i kirken?

For nogle virker Godly Play uoverskueligt, fordi det kan se ud, som om det er nødvendigt at investere eller lave en række bestemte materialer for at kunne få glæde af konceptet. Derfor får du her tre principper fra Godly Play, du kan begynde at bruge med det samme – ikke bare i arbejdet med børn i kirken, men også til dit eget åndelige liv alene eller sammen med din familie.

Børn er allerede på vej

Det første princip handler om at blive bevidst om, hvordan vi ser på barnet. Det er let at komme til at snakke om børn, som om de er helt adskilt og anderledes end voksne: Som om Gud opfører sig anderledes, når han har med børn at gøre, end når han har med voksne at gøre.

Det er værd at fundere over, om du mener, et barn allerede ved noget om livet, om Gud, om retfærdighed, kærlighed og så videre? Er det den voksnes opgave at lære barnet om livet, eller er det vores opgave at give redskaber til at håndtere livet gennem kristendommen? Påstanden i Godly Play er, at børn fra en ganske ung alder kender til uretfærdighed, kærlighed, tanker om liv og død –og at barnet derfor allerede grubler over eksistentielle spørgsmål.

Det er rigtigt, at børn – og voksne – måske ikke forstår eller kender alle bibelhistorier, geografien i Det Gamle Testamente eller de korrekte ord for frelse, retfærdiggørelse og nåde. Men det betyder ikke, at de ikke kan have oplevet Guds kærlighed, eller at de ikke kan have en dyb længsel efter eller erfaring af Jesus’ venskab.

Godly Play mener, at børn kender de eksistentielle rammer for tilværelsen, men har brug for at høre om kristendommens svar på, hvordan vi bedst lever indenfor de rammer.

Børnene og du går på samme vej

Det andet princip hænger tæt sammen med det første. Godly Play opfordrer til, at vi som voksne husker, at vi måske nok ved mere om livet og måske også har større erfaring med livet sammen med Gud, end (mange) børn har, men at børnenes åndelighed og tro kræver lige så stor respekt, som de voksnes.

Børnenes åndelighed og tro kræver lige så stor respekt, som de voksnes.

Denne forståelse har stor betydning for, hvordan vi møder et barn: Er det vigtigt, hvordan vi gør plads til børnene hos os i kirken? Er deres spørgsmål og overvejelser værd at lytte til? Er indholdet i børnekirken eller andagten til børnenes klub noget, der skal bruges tid og ressourcer på at planlægge?

Hvis børns tro er lige så vigtig som voksnes, er det ikke nok, at vi er gode til at komme på idéer til sjove lege eller gode krea-idéer. Det er godt, men det er ikke sikkert, det er at tage børnenes åndelighed og tro alvorligt nok. Det er værd for os, der har med børn at gøre, at sætte os ind i de tanker, forskning og opdagelser, der bliver gjort om børns indre liv, fordi det kan gøre os meget bedre i stand til at gå sammen med børnene.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler tilbyder kurser i Godly Play: www.godlyplay.dk.

Åbne og undrende spørgsmål skaber refleksion

I Godly Play er der altid tid efter bibelhistorien til at reflektere sammen. Her stilles helt åbne spørgsmål, og den voksne giver ingen svar. På engelsk starter spørgsmålene altid med: ’I wonder …’. Det oversættes bedst til ’Gad vide …’ eller ’Jeg under mig over …’. Formålet er ikke at finde frem til et facit for at tjekke, om børnene nu har hørt efter, men derimod at undersøge, hvilken betydning historien kan have for barnet i dag.

Er det den voksnes opgave at lære barnet om livet, eller er det vores opgave at give redskaber til at håndtere livet gennem kristendommen?

Til børn stiller vi ofte spørgsmål, der kun har et rigtigt eller et forkert svar. Nogle gange er det på sin plads, men hvis det er det eneste, vi gør, lærer børnene ikke, hvordan de læser Bibelen, så den bliver et sted, de kan finde forbindelse til Gud. Vi kommer let til at give det indtryk, at livet med Gud handler om rigtigt eller forkert, og ikke om at leve et helt liv sammen med Gud.

Giv din mening til kende