Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Tilbage til 'basics'

Astrid Melkær Andersen

Tilbage til 'basics'

I hjertet af Aalborg står Bethelkirken. Den er snart 135 år gammel, og pulsen slår stadig stærkt.

Bethelkirken lægger hus til knap 300 medlemmer, 25 Koinonia-medlemmer (en selvstændig og international/engelsktalende søsterkirke) og utallige løse tilhængere fra byen og universitetet.

Tjeneste i centrum

Selv om måske kun halvdelen af de registrerede medlemmer er aktive, så er huset fyldt flere gange om ugen. Jyllands ældste baptistmenighed oplever et stærkt profetisk kald til at blive i midtbyen trods udfordringer med parkering og pladsmangel. Og de har ligefrem ændrede vedtægter

Jeg besøgte projektet Foodbank mellem jul og nytår, hvor opsamlet overskudsmad fra lokale supermarkeder blev delt ud af kirkens og områdets frivillige. Der kommer omkring 100 udsatte hver onsdag. Kirkesalen var fyldt med mange tydeligvis fattige udlændinge samt nogle ældre, som havde ventet over en time.

Da jeg orienterede mig på menighedens hjemmeside[1], var jeg spændt på, om Bethel kunne leve op til løfterne om, at der er plads til alle, at ”[de] holder en plads til [mig]”, og at Janteloven ikke findes dér. Jeg kom lidt ufrivilligt til at udfordre de påstande, da jeg mødte uanmeldt op i menighedssalen midt i et kaos af en meget forsinket madlevering med tre gange så meget overskudsmad, som forventet, og færre hænder, end Foodbank er vant til. Både de faste og løse frivillige, som også bar præg af accent på dansk, tegn på livets uretfærdigheder og alderdom, var hurtige til at sætte mig ind i opgaven. Også uden at kende mit navn!

Nutidigt discipelskab kan se meget uoverskueligt og uhelligt ud, hvis man er vant til pæne og kontrollerede rammer.

Foodbank er et godt eksempel på, hvordan kirkens ændrede og gennemgribende profilering og nye tiltag sammenkobler deres åndelige målsætninger med et praktiske samarbejde i byen.[2] Kernen er: ”Vi er et fællesskab i tjeneste for mission i byen”.

Jeg forstod pludselig disciplenes tvivl og forbavselse på bjerget, hvor de håndterede en overflod af mad fra en uventet kilde og sørgede for, at flere tusinde kunne gå fysisk og åndeligt mætte derfra. Nutidigt discipelskab kan se meget uoverskueligt og uhelligt ud, hvis man er vant til pæne og kontrollerede rammer.

At fortælle om Jesus

Bethel vil kendes på sit budskab og vidnesbyrd frem for aktiviteter.

Bethel vil netop kendes på sit budskab og vidnesbyrd frem for aktiviteter, men der findes nu også mange spændende aktiviteter og nye initiativer.[3] Hver uge er der to gudstjenester i en nyere form med lovsang. De bliver begge lagt på nettet som podcasts: Dagligstuen med efterfølgende fællesspisning for de unge og søndagens gudstjeneste med mellem 60 og 100 deltagere. Dertil kommer den månedlige klassiske gudstjeneste med salmer, som især seniorerne benytter sig af. Desuden spiller møder med Bøn og det nye Lederforum en central rolle for menighedens fokus på at investere i mennesker frem for i mursten.

Det hav af ugens nye tilbud for forskellige målgrupper kan ikke beskrives fyldestgørende hér, men der er noget for de mindste til de ældste, fra dem på barsel eller pension til dem i studie eller job. Menigheden trækker desuden på kræfter udenfor baptistregi, herunder en praktikant fra Mariager Højskole og en fra Apostolsk Kirke, som står for et ukrainsk fællesskab i kirkens lokaler. Midlerne dertil blev søgt hos KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste.[4] Menigheden oplever vækst og nye muligheder på grund af velsignelser i form af testamenterede gaver, nye ansatte og mange ildsjæle.

Fællesskab trods forskellighed

Forandringer kan dog opleves som turbulente – ligefrem utrygge – og COVID gjorde det bestemt ikke nemmere at håndtere. Man kunne ønske sig, at kritik af beslutninger blev erstattet af alternative forslag. Flere ville ønske, at de havde haft øje for at pleje de tillidsfulde relationer og for hensigtsmæssig kommunikation i de svære samtaler om forandringerne, før de handlede og endte med at såre deres kirkevenner.

Alle de interviewede har en dybfølt kærlighed til den brogede menighed, som de kalder ’familie’, og de oplever generelt stor opbakning i menigheden. Selv mange nye fra byen oplever Bethel sådan, og derfor mener nogle, at de opståede tomrum bliver fyldt ud på ny. Flertallet ønsker, at alle generationerne skal kunne møde og blive mødt af det Hellige under samme tag og helst sammen.


[1] https://bethelkirken.dk/

[2] https://bethelkirken.dk/vores-mission/

[3] https://bethelkirken.dk/aktiviteter/

[4] https://www.kit-danmark.dk/dk/

Giv din mening til kende