Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Og der blev talt til dem

Portræt af en menighed

Og der blev talt til dem

En lille kirke med et stort hjerte med fællesskab og mange aktiviteter.

Kendetegnet på baptistmenigheden i Ringsted er et åbent og trygt fællesskab, hvor Helligånden og Kristus viser vejen frem. Ringsted Frikirke hviler nemlig i deres karismatiske grundlag og den femfoldige tjeneste, som de ser mange eksempler på i Bibelen, og som de tillidsfuldt jævnligt deler med hinanden.

Flere omdannelser

Forbøn, vidnesbyrd og profetiske ord har spillet en meget stor rolle fra menighedens etablering som husmenighed i 1999 med rødder i Midtsjællands Baptistkirke. I 2004 kunne menigheden officielt kalde sig Baptistkirken i Ringsted – med eget motorcykelværksted og tilhørende villa. Det blev ombygget af frivillige ildsjæle. Værkstedet blev til kirkesal, og villaen blev til to lejligheder, hvor medlemmer, som også varetager viceværtrollen, lejer sig ind med glæde.

Folk kan mærke Guds kærlighed, når de træder ind i kirken.

Som så mange andre baptistmenigheder oplevede de også nogle bump på vejen. De erfarer dog, at ”de er kendt for kærlighed til andre mennesker”, og at ”folk kan mærke Guds kærlighed, når de træder ind i kirken”. Præsten, Kenneth Abildskov, fortæller mange eksempler på, at både enkeltpersoner og menigheden oplever, at kærligheden og tilliden baner vej for mange nye forbindelser, og at profetiske udsagn giver et stort håb til fremtiden.

Den lille, men trofaste menighed deler frit nådegaverne for at fremme åbenhed, tryghed og Helligåndens medvirken til at holde dem fast i at gå ’Sammen på Vejen’.[1] De drømmer om, at kirken kan have aktiviteter alle ugens syv dage, hvor bibellæsning, forbøn og samtaler kan nå endnu flere mennesker.

Åbenhed, tryghed og Helligåndens medvirken til at holde dem fast i at gå ’Sammen på Vejen’.

Kirkens liv

Lige nu er der liv i huset fem ud af syv dage i form af fællesspisninger, Familienetværk med Blåkors, Q-net med Røde Kors, interne kurser, foredrag og dialoggrupper som ’Trosliv’, ’Bøn og Bibel’ og med ALPHA-kursus og bibelstudier på vej. ”Det er en lille kirke med et stort hjerte med fællesskab og mange aktiviteter”, siger kassereren, Kirsten Bregendahl. Et lille lovssangsband leder både nyere lovsange og ældre salmer under de almindelige gudstjenester, mens kirkens mange samarbejdspartnere også inspirerer til aktiviteter, hvor man kan ’lege med Gud’ – fx bevægelses-gudstjenester med poster og ’Børn og Tro’-arrangementer. Alt dette lykkes, fordi menigheden bakker meget op.

Kirkelig dialekt

Kenneth Abildskov fortæller begejstret om, at der flere gange ’blev talt over kirken’ om en kommende vækst, men jeg havde brug for en oversættelse af denne karismatiske kirke-dialekt. Det betyder, at flere har modtaget et profetisk billede eller ord under forbøn for menigheden, som de derefter delte med menigheden.

Det er en lille kirke med et stort hjerte med fællesskab og mange aktiviteter.

Til denne kirkelige dialekt hører også anvendelsen af forbøn og kundskabsord, når personer skal indsættes i ledelsen. Kenneth fortæller, at ’der blev talt ind i mig’, da han og hans kone, som er lovssangsleder, fik et ord fra Helligånden om, hvor og hvordan Gud ønskede, de skulle tjene. Menigheden har en meget åben holdning til indsættelse af ledelse og teamledere. Det afgørende er her, hvem de oplever, der ’er blevet kaldet til det’. Denne proces foregår i overensstemmelse med vedtægterne, der tager afsæt i skabelonen fra BaptistKirken, og hvor valgreglerne er med som rettesnor. Men de har endnu ikke været nødvendige at håndhæve, fordi alle referater og regnskab er åbne.

Jeg er blevet lidt klogere i dag på, hvor brogede og forskellige danske baptistmenigheder er – samtidig med, at vi kan og vil stå sammen under BaptistKirken, netop fordi menigheden er den øverste magt. Set i lyset af udbredelsen af de store karismatiske vækkelsesbevægelser over hele kloden er det ikke underligt, at den eksplosive vækst af en tilpasningsduelig bevægelse med en atypisk ledelsesstruktur også er nået til baptisterne på Sjælland.[2]


[1] Se https://ringstedfrikirke.dk/

[2] ”Da ildtungerne ramte jorden”. Kristeligt Dagblad. 16-08-12. https://www.kristeligt-dagblad.dk/id%C3%A9-tanke/da-ildtungerne-ramte-jorden

Giv din mening til kende