Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Nytårshilsen fra BaptistKirkens ledelse

Nytårshilsen fra BaptistKirkens ledelse

Lyt til ledelsens nytårshilsen her:

Åbn lyd i nyt vindue

Baptistkirken i Danmark vil gerne benytte denne nytårshilsen til at sende en hjertevarm hilsen og tak til Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. for at have været vores monark gennem to generationer. Dronningen har røgtet dette hverv med værdighed og visdom, og vi ønsker hende alt godt fremover. Samtidig byder Baptistkirken velkommen til vores nye kongepar og ønsker dem Guds velsignelse i deres hverv fremover.

Trods krig og ufred – frygt ikke

De kan, ligesom alle vi andre, trygt lytte til Guds ord fra juleaften: “Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.” Det kan vi både som kirkesamfund, menigheder og enkelte kristne have brug for at høre. Ikke kun i julen, men i den helt almindelige hverdag, som vi alle skal leve med hinanden.

Der er nemlig nok at frygte. Der er stadig krig i Ukraine med store lidelser for det ukrainske folk. Der er krig mellem Israel og Hamas, som sender frygtelige billeder ind i vores stuer hver aften.

BaptistKirkens ledelse (Pia Duebjerg Andersen og Moses Lal Bawi Peng mangler) (Foto: Astrid Melkær Andersen)

Der er stadig store eftervirkninger efter militærkuppet i Myanmar. Der er også adskillige krige i Afrika, som vi måske ikke hører så meget om, og alle steder, hvor krigen hærger, er det civilbefolkningen som lider og flygter. Man skønner, at mere end 100 millioner mennesker i dag er flygtninge verden over. Et tal, som er helt uden for et almindeligt menneskes fatteevne. Vi skal have det ukrainske folk, gidslerne og lokalbefolkningen i Gaza og mennesker i Myanmar og alle andre steder med krig og ufred med i vores forbøn.

Trods klimakrise – frygt ikke

Ved siden af, at vi ikke kan finde ud af at bo fredeligt sammen, så kan vi heller ikke finde ud af at bevare den smukke jord, som Gud har givet os at leve på. Klimakrisen ved vi alle, hvad der skal til for at afhjælpe. Vi gør det bare ikke. Nationerne gør det ikke og hånden på hjertet, så gør vi det heller ikke som enkeltpersoner. Det er både skamfuldt og foruroligende, men midt i det, som kan virke håbløst og gøre os ængstelige, så siger Gud –  “Frygt ikke!”

Tag ansvar – vær lys i mørket

Det siger Gud ikke for, at vi skal være ligeglade. Vi er som Baptister i verden og for verden. Vi skal være lys i en mørk verden. Vi skal både globalt, nationalt og lokalt arbejde for, at mennesker ser dette lys og derigennem får del i den store gave, som det er at kende Jesus Kristus. Vi skal også arbejde for, at denne verden, som Gud har givet os, bliver et godt sted at være. Vi er Jesus’ hænder og derigennem lys i verden.

Frygt ikke – men bring budskabet om Kristus

At være i verden for verden og være kirke i vores tid er en stor udfordring. Vi oplever, at kirkens indflydelse er vigende. Det gælder alle kirkesamfund i Danmark, og betydningen af, hvad kirken siger, er blevet mindre. Kirkefolket står svagere, når det drejer sig om at finde både svar på de store spørgsmål og samhørighed mellem mennesker. Vi er som baptister blevet en minoritet i en minoritet. Det kan godt gøre os modløse, for vi har den mission at bringe mennesker til Kristus. Vi skal huske igen, at Gud har sagt: “Frygt ikke!”

Tag imod mennesker

At være kirke i den virkelighed gør, at vi skal både tale og arbejde, så vi er relevante for mennesker i vores tid. Der er nok at tage fat på. Selv om vi er et af verdens rigeste lande, har vi et stigende antal fattige. Selv om vi er et af verdens lykkeligste folk, har vi et stigende antal ensomme, og mistrivslen blandt vores unge er ikke til at komme udenom. Vi kan som kirke og menigheder have åbne hjerter og døre for mennesker, som har brug for fællesskab, accept og hjertevarme. Vi tænker ofte, at mennesker skal have tro for at komme til os, og så får de fællesskab. Sådan er det ikke mere. Mennesker kommer til os, når de søger hjertevarmen og fællesskabet, og så får de forhåbentlig tro.

Vores vigtige kerneværdier

BaptistKirken er et mangfoldigt fællesskab både i etnicitet og i holdninger. Det er en gave, men også en opgave. Det kan være svært at leve sammen, når vi har meget forskellige holdninger til, hvad der er vigtigt og essentielt for vores sameksistens. BaptistKirken vedtog i sommer otte teser som vores kerneværdier. De er måske ikke revolutionerende, men de er vigtige. Vi kan som baptister have mange andre holdninger til livet, til samfundets udvikling og til alle mulige andre spørgsmål, men vi står som kirke trygt på troen på Jesus Kristus som vores personlige frelser og Herre.

BaptistKirken møder udfordringerne

BaptistKirken står i disse år, som mange andre kirkesamfund, overfor store udfordringer. Ledelsen har taget disse udfordringer op og drøfter gennem fire møder præstesituationen, arbejdet med børn og unge, menighedsudvikling og organisationen. Vi håber at kunne fremlægge en ny vej for vores kirkesamfund på en synode i pinsen 2025. Vi skal i denne proces – sammen med jer – turde tænke nyt og samtidigt ikke glemme at medtage den arv, vi har modtaget fra tidligere generationer.

Vi ønsker alle menigheder og samarbejdspartnere et godt og velsignet nytår. Et nyt år med de udfordringer, som følger med at være kirke i den tid, som Gud har sat os i.

Vi skal gennem disse udfordringer altid huske, at Jesus sagde: jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.

Vi er aldrig alene så – “Frygt ikke!”

Kærlig hilsen
BaptistKirkens ledelse

Vibeke Dalsgaard,
Formand
Christian Peter Heldgaard Bylund,
Næstformand
Torben Andersen,
Generalsekretær
Lasse Åbom
Bodil Højbak Møller
Moses Lal Bawi Peng
Tine Kragh 
Pia Duebjerg Andersen

Giv din mening til kende