Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Nytårshilsen fra BaptistKirkens formand

Nytårshilsen fra BaptistKirkens formand

Til medlemmer og venner af baptistmenighederne i Danmark.

Hjallerup, nytår 2022

Nytåret får mange af os til at se tilbage på året, der er gået, og frem mod året der kommer.

2021 blev som sin forgænger 2020 præget af Corona og de ændringer, dette betød for os i menighedernes liv og virke – men alligevel er situationen anderledes, og bl.a. kunne vi i 2021 samles til gudstjenestefejring i julen.

Et statistisk blik på 2021 kan pege på overvejelser eller måske bekymring:

I 2021 passerede vi for første gang i generationer 5000 medlemmer i nedadgående retning. Næsten halvdelen af vores menigheder har ikke tilknyttet fast ansat medarbejder (præst). Gennemsnitsalderen i menighederne under ét er svagt stigende, og vores dåbstal er lavt.

Men i 2021 var der også en række positive og opmuntrende oplevelser, bl.a. gennem ledelsens besøg i menighederne: Der er vidnesbyrd om stor trofasthed i tjenesten, menighederne udviser stor iderigdom i at nå mennesker i deres lokalområde, fællesskabet er stærkt, der er stor samling om de opgaver, vi har besluttet at løse i fællesskab som kirkesamfund og et ønske om at vort kirkesamfund hænger sammen på tværs af etnicitet, udtryksmåder og tolkninger af Guds kald til os,

2022 står foran os med muligheder og udfordringer.

Vi må arbejde på, at sammenhængskraften i BaptistKirken styrkes, og flere ressourcer hos generalsekretær Torben Andersen og forlængelse af Jan Kornholts tjeneste som menighedskonsulent giver os særlige muligheder.

Også i 2022 indbydes vi til en række aktiviteter til at inspirere i tjenesten og styrke fællesskabet: Lederkonference, temadag, sommerhøjskole og sommerstævne med landskonference for at nævne nogle.

Formidlingen af evangeliet til alle generationer er en helt central opgave for os som kirkesamfund, og et skridt på vejen er et styrket samarbejde med BBU og DBS.

Skal vi fortælle andre, hvem vi er og hvad vort grundlag er, er det vigtigt at have en egen klar forståelse. De regionale møder, og den kommende temadag i marts bringer os frem af denne vej.

Såvel i fællesskabet som i de enkelte menigheder kaldes vi til at bruge evner og muligheder til at formidle budskabet om Kristus som frelser.

For en del år siden udgav Baptistsamfundet (som BaptistKirken hed dengang) en pamflet af Kyrø-Rasmussen: ”Evangelisation uden bekymring”. Jeg tror, der er gemt en stor sandhed i titlen. I tjenesten skal vi finde veje i handling og ord til at forkynde Kristus, og det som opstanden, og vide, med Guds eget ord, at tjener vi med de muligheder, vi fik, tager han selv bekymringen på sig.

Må 2022 blive et år, hvor vi styrkes i tjenesten som personer og i fællesskabet i forvisningen om, at sammen kan vi styrke hinanden og glædes i arbejdet, fordi vi ved, at Gud selv er med os alle dage.

Jeg ønsker os alle og vore menigheder et godt nyt år 2022, og må Guds velsignelse være med os.

2 kommentarer til "Nytårshilsen fra BaptistKirkens formand"

Helenemaria Christensen

Tak for den aktive tid i Kirken gennem mange årtier. Tak til Johannes og Inge Kjær for deres smukke arbejde i menigheden, søndagsskolen og spejderne. Tak til alle de flittige og begejstrede medlemmer, som alle gav deres andel i arbejdet hermed og i menigheden. Arbejdet har båret frugt så længe det var levedygtigt. I fremtiden vil dette arbejde stadig havde en kraft!
Tak til alle, som var med!
Alt godt herfra
Helenemaria Christensen

8. januar 2023 kl. 14:36
Bent Hylleberg

Kære Per
Tak for en nuanceret og god nytårshilsen til os alle!

5. januar 2022 kl. 19:57

Giv din mening til kende