Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Når vi tør dele de gode nyheder

Når vi tør dele de gode nyheder

Ragna, Katapult-deltager: ”Jeg drømmer om, at jeg kan blive 'flydende' til at tale evangeliet, så mit liv må bære masser af frugt”. I begyndelsen af april var syv teams fra fire forskellige kirkesamfund samlet til det første Katapult-forløb. Katapult er etableret af Kirke Planter Net[1] og skal hjælpe menigheder med at få oprettet nye missionale trosfællesskaber.

Det blev intense 48 timer, som både var udfordrende, men også gav tro på nye muligheder og håb for at se nye mennesker begynde at følge efter Jesus. Katapult bliver af Mission i Danmark-udvalget[2] set som det primære redskab til at etablere nye fællesskaber og på længere sigt nye menigheder i Danmark.

Sæt ord på evangeliet

Formålet med Katapult er at hjælpe kristne med at skabe nye fællesskaber, hvor mennesker kommer til tro og bliver disciple af Jesus. Der kan være mange grunde til, at det ikke sker, men en af årsagerne kan være, at vi ikke kan finde ud af at sætte ord på, hvad de gode nyheder er. Derfor ønsker Katapult at hjælpe folk til at få sat ord på de gode nyheder og giver redskaber til rent faktisk at dele dem med vores naboer, venner, kolleger og andre.

Discipelskab

Det var interessant at observere undervisningen og også selv blive udfordret. Caesar Kalinowski, som underviser på Katapult, siger: ”Jesus fortæller os, at vores vigtigste opgave er at skabe disciple, og hvis vi ikke er i gang med at gøre andre mennesker til disciple, at hjælpe dem med at gå fra vantro til tillid til Gud på alle områder af deres liv, så har vi jo misset det, som Gud kalder os til. Så spørgsmålet er: ’Hvem er du i gang med at gøre til en discipel?’”

At hjælpe dem med at gå fra vantro til tillid til Gud på alle områder af deres liv.

Caesar mener, at ofte er vi ikke i gang med at gøre andre til disciple, enten fordi vi ikke selv oplever, at Jesus er gode nyheder til os, eller fordi vi ikke kender de gode nyheder. Derfor begyndte han med at gennemgå Bibelen via 20 fortællinger. Og når man i løbet af seks timer får Bibelens historie serveret via 20 mini-historier, oplever man de gode nyheder på en helt ny måde. Der blev jeg selv udfordret og så sammenhænge, som jeg ikke før har set.

bill 1

Ud i virkeligheden

Den første Katapult-samling var ikke blot undervisning, samtaler og historier. Deltagerne blev også udfordret til at gå ud i Århus by og lære nye folk at kende. Som Caesar siger: ”Hvis vi ikke altid har lyst til at dele de gode nyheder med folk og tænker, at folk ikke har brug for dem, så er det nok, fordi vi ikke tror, det er gode nyheder for os selv og for andre.” Udfordrende, men nok også sande ord.

Guds historie blev relevant

Jeg var selv med på et team, og vi gik ud på en vinbar i Århus. Det blev en superinteressant aften, hvor vi fik øvet os på at dele de gode nyheder – på en måde, der gav mening for os, men også for dem, vi mødte. Vi sad i vores egen gruppe og var lidt nervøse over at skulle indlede en samtale med vildtfremmede mennesker. Vi syntes, det var rimelig udansk. Men vi tog Caesars ord til os om, at hvis vi virkelig troede, at Jesus er gode livsforvandlende nyheder, så måtte vi hellere komme i gang. Vi faldt i snak med et ungt kærestepar og hørte deres historier om, hvordan de mødte hinanden, og hvad de drømte om. I grunden lyttede vi bare til deres historie og var oprigtigt interesserede. På et tidspunkt spurgte de ind til, hvem vi var, og så drejede vi snakken ind på Gud og Guds historie. Vi fik fortalt, hvordan vi oplevede, at Gud var gode nyheder for os og dem. Det var supergodt at opleve, hvordan Guds historie blev relevant for dem. Hvor er det sjældent, at vi rent faktisk deler vores tro, som vi gjorde den aften.

En af årsagerne kan være, at vi ikke kan finde ud af at sætte ord på, hvad de gode nyheder er.

At leve som missionærer

Katapult drømmer vi om, at vi hver dag må leve som missionærer, der ser det som den mest naturlige ting at dele de gode nyheder, så mennesker må komme til tro og blive disciple, så nye fællesskaber kan opstå.


[1] Se www.kirkeplanternet.dk
[2] Et af Baptistkirkens arbejdsudvalg

Giv din mening til kende