Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Mosaik – med Jesus i DNA’et

Mosaik – med Jesus i DNA’et

Den personlige relation til Jesus, mission og Helligåndens nådegaver er centrale dele af det frikirkelige netværk Mosaiks DNA.

Mosaik er et kirke- og ledernetværk, hvis formål er at styrke lokale kirker, udruste præster og ledere samt at arrangere nationale konferencer. Navnet Mosaik refererer til, at man er en helhed, der består og formes af en række selvstændige enheder.

Mosaiks kirkenetværk

består af en mangfoldighed af frikirker fra mange forskellige baggrunde, der har det til fælles, at de definerer sig som evangelikale, karismatiske og pentekostale. Nogle af kirkerne har historiske rødder i pinsekirkerne i Danmark, men Mosaik er i dag et meget bredere funderet netværk for alle kirker, som kan se sig selv i netværkets formål, teologi og værdier. I øjeblikket er 38 kirker tilknyttet Mosaik.

Navnet Mosaik refererer til, at man er en helhed, der består og formes af en række selvstændige enheder.

Mosaiks ledernetværk

består af omkring 150 medlemmer, som har valgt at indgå i et forpligtende fællesskab. Således har man som medlem af netværket en mentor tilknyttet, som man jævnligt mødes med – og flere gange om året arrangerer Mosaik lederkonferencer, hvor relationer og faglig opkvalificering er i højsædet.

Derudover arrangerer man en sommerkonference, kaldet Sommercamp Mosaik, hvor relationerne i både kirke- og ledernetværket styrkes. De senere år har Sommercamp Mosaik haft op mod 5.000 besøgende i Mariager.

Med vækkelse i blodet

En stor del af netværkets medlemskirker er født ud af en vækkelsesbevægelse, og det præger i høj grad selvforståelsen og tænkningen. Man har kort sagt vækkelse i blodet. Den personlige relation til Jesus, mission og evangelisation samt Helligåndens nådegaver er således centrale dele af Mosaiks DNA.

Det ses blandt andet i de temaer, som netværket har haft som overskrifter de seneste år – fx ‘Jesus i kærlighed og kraft’, ‘Jesus i hele mit liv’ og 2020-temaet ‘Et Jesus-aftryk’. Og når det gælder mission, har man i øjeblikket missions- og hjælpearbejde med Mosaik-baggrund i blandt andet Tanzania, Kenya, Paraguay, Israel, Albanien og Grækenland.

Mosaiks værdier

  • Missionalt fokus:

Vi er optaget af menneskers frelse og af at nå de unåede

  • Opfostrende kultur:

Vi træner disciple – vi fostrer ledere til kirke og samfund – og vi uddanner præster

  • Sundt lederskab:

Vi vejer beslutninger, adfærd og holdninger på en teologisk vægtskål og knytter ledere sammen i forpligtende netværk, hvor den enkelte lader sig inspirere og vejlede af andre ledere

  • Ansvarlige relationer:

Vi forpligter os til at tage os af hinanden i netværket – både på individ- og kirkeniveau

  • Innovativt miljø:

Vi vil være relevante og indtænke det kristne budskab i nutidige former og løsninger

  • Karismatisk udrustning:

Vi lever og tjener i afhængighed af Helligånden i forventning om, at han vil give os Jesus’ kærlighed og kraft

Det, man er fælles om

Mosaik er tillige bagland for en række organisationer og institutioner kaldet fællesforetagender. Et fællesforetagende er en selvstændig institution eller organisation, der har et nationalt fokus, og som deler værdier, teologi og vision med Mosaik. Derudover skal et flertal af bestyrelsen være fra Mosaiks kirker. Blandt de fællesforetagender, som findes i Mosaik i dag, er tre efterskoler, en højskole, en børne- og ungdomsforening samt en række organisationer inden for blandt andet rehabilitering, mission og nødhjælp.

Derudover er Mosaik involveret i fælleskirkelige fora af flere slags – det drejer sig om følgende: FrikirkeNet, Evangelisk Alliance, Danske Kirkers Råd, Kirkernes Integrations Tjeneste, Dansk Missions Råd, ISOBRO og World Assemblies of God.

Også et anerkendt trossamfund

Selv om Mosaik først og fremmest er et netværk, er man også et anerkendt trossamfund. De kirker, som er medlemmer af netværket, kan frit vælge, om de selv vil søge anerkendelse som trossamfund, eller om de vil søge ind under Mosaiks anerkendelse.

Giv din mening til kende