Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Mangel på vand truer sundheden

Mangel på vand truer sundheden

Rubura ligger i det nordlige Burundi i et bakket og frodigt landskab. Stedet huser i dag en stor og levende menighed, præsteskole, offentlige skoler og et sundhedscenter med fødeklinik. Sammen med den lokale menighed og Baptistkirken i Burundi (UEBB) gennemfører vi her et landbrugsprojekt, der skal introducere forbedrede dyrkningsmetoder og skabe indtægter for både kirke og UEBB. Omfattende renovering er afgørende for at sikre stedets fortsatte betydning.

Projekt Vand til Rubura:

  • Budget: 600.000 kr. Rotary Han Herred bidrager med størstedelen
  • Mere end 7.000 indbyggere får vand
  • Vandprojektet følges op af nyt udstyr til sundhedscenteret og en sundhedsmedarbejder, der oplyser om hygiejne og familieplanlægning
  • Støt på MobilePay 2299 6483 eller konto 3201 10042879 mrk. ’Vand’

I 1983 stod Ole Emming i spidsen for et projekt, der forsynede landsbyerne omkring Rubura med vand. Trods vedligeholdelse er det gamle system slidt op, og der kommer ikke længere vand til Rubura, der ligger sidst på den cirka 12 kilometer lange vandforsyningslinje.

Derfor er der hverken vand på skolerne eller på sundhedscentret. Det travle sundhedspersonale skal hente alt vand i dalen. Følgelig bliver fødestuerne ikke altid gjort rene mellem fødslerne, og den dårlige hygiejne betyder større risiko for smittespredning – og højere dødelighed blandt de nyfødte.

Det travle sundhedspersonale skal hente alt vand i dalen.

Løsning på vej

Jep Emming har – sammen med familien – været i Rubura for at forberede det nye vandprojekt og siden for at sætte det i gang: ”Cirka halvdelen af rørledningen skal udskiftes, og resten skal efterses. Ti tanke på forsyningen skal renoveres, og et stort antal vandposter skal have nye taphaner og gås efter.”
Rotary Han Herred støtter projektet økonomisk. De har også besøgt Rubura, og i fællesskab er det fx blevet besluttet, at den mere end 60 år gamle ståltank – fra den oprindelige vandforsyning fra 1950-erne – kan genbruges ved at fore den med en stor specialfremstillet pose.

Vand til mere end 7.000 indbyggere

Det er vigtigt at sikre stabilt tilløb af vand til hele vandforsyningen. Derfor renses kilderne op, rørene udskiftes og dækkes til, og der plantes græs, som geder og kreaturer ikke vil spise. Alt dette for at undgå bakterieforurening via dyrenes efterladenskaber. Arbejdet udføres af de lokale kvinder, der har entreprisen med gravearbejdet, og på den måde får de en lille indtægt.

Alt dette for at undgå bakterieforurening via dyrenes efterladenskaber.

En del af en større sundhedsindsats

Den tekniske løsning med vandrør, tanke og vandhaner er selvfølgelig vigtig, men det er oplysningsarbejdet også. De lokale undervises i hygiejne og sundhed generelt og får derved ejerskab og forståelse for projektet. Allerede nu kører små videoer om hygiejne på sundhedscentret. Her trækker man på erfaringerne fra et tidligere vandprojekt i Musema.

Jep Emming fortæller: ”Den lokale borgmester har været meget samarbejdsvillig lige fra de første møder, da det hele blot var en idé, til vi skulle i gang med at grave rør ned. Det har også været let at etablere en styregruppe for projektet med gode lokale kræfter. Det lover godt for det videre forløb.”

Gode kræfter arbejder sammen

Jep Emming og Jørgen Johansen arbejder som frivillige på skift i Burundi, og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling har bevilliget en containerforsendelse. Vi har sendt materiel til vandforsyningen samt materialer til sundhedscentret. Der blev også plads til en ambulance, som både Rotary, BaptistKirken og Holbæk menighed har ydet bidrag til. Rubura har i årevis manglet en ambulance til at transportere de særligt udsatte til større hospitaler.

Projektet indvies med besøg af repræsentanter fra Rotary og BaptistKirkens formand Per Beck i oktober måned.

Giv din mening til kende