Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Jeg kan ikke høre, hvad du siger - dine handlinger råber højere!

Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord, lyder det i Romerbrevet[1]. Men sprog er en levende mekanisme, der er under konstant forandring.

Vores Bibel er fuld af ord, ord som vil forandre, ord med liv og indhold, ord der skaber sprækker i vores fasttømrede verdensbillede. Men vi siger også, at vi har ’ordet i vores magt’, vi kan bruge eller misbruge ordet til at forme hinandens liv og lykke.

Dine ord kan fortælle en historie, formidle en tanke eller et budskab, men dit kropssprog noget helt andet. Det kan give anledning til misforståelser, når ord, der bliver sagt, modsvares af kropssproget og giver en helt anden mening hos modtageren.

Der er langt fra gamle dages kancellisprog til de unges sms-sprog med for nogle af os uforståelige forkortelser, hvoraf de fleste stammer fra engelsk – B4N ’på gensyn’ (by for now) eller CU ’vi ses’ (see you) er eksempler på dette. Eller til det sidste skud på stammen – emojis, dvs. humørikoner, der med små tegninger fortæller en historie som klummen på bagsiden.

’En følelse kan være så stærk, at man må skrive en salme om det’ – har Søren P. Grarup udtalt, så med poesiens sprog kan man ramme følelser, der ellers er svære at få frem. Ordmusik, kalder Søren poesiens sprog og læs blot:

Det regner fra Guds evighed
med timer og sekunder,
med øjeblikkets kærlighed,
med liv ved nuets under.

Man taler om poesiens blå blomst, men indimellem oplever man også verbalt ukrudt, når mennesker kommer i konflikt med hinanden. Fronterne kan stå stejlt, men en dygtig mediator kan måske bløde dem op, så et kompromis nås, og begge føler ejerskab til den løsning, der nås.

Efter en indholdsrig stævneuge med forkyndelses-ord, foredrags-ord, musik-ord, samtale-ord, glædes-ord og genkendelses-ord har vi noget at tære på i den lange, mørke vinter!


[1] Romerbrevet kap. 10 vers 17

Giv din mening til kende