Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Hvad har deltagelse i KirkePlanterNet betydet for menigheden?

Menighedsstafetten

Hvad har deltagelse i KirkePlanterNet betydet for menigheden?

Med det spørgsmål sendte Brande Baptistkirke menighedsstafetten videre til Holstebro Baptistkirke.

I Holstebro Baptistkirke samles hver uge en lille flok mennesker, børn og voksne, unge og gamle, med fokus på Jesus og hans kærlighed. Han hjælper os hver især til at bidrage i menigheden efter bedste evne og med de gaver, som Han har givet os.

Vi oplever, at deltagelsen i KirkePlanterNet (KPN) har betydet, at der er sket rigtig meget med vores kirke. Optimismen er kommet tilbage, og vi har i højere grad fundet ud af, hvad vi er gode til, og hvor vi ikke har en kernekompetence. Der har været mange aha-oplevelser, der er blevet omsat til konkrete ideer, mål og handleplaner gennem de seneste par år. Menighedsrådet har taget udgangspunkt i trekantsmodellen, som symboliserer vores relation op ad til Gud, ind ad til hinanden og ud ad til verden omkring os.

”I trofasthed overfor sandheden og i kærlighed til hinanden skal vi vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er jo ham, der er hovedet for legemet, og under hans ledelse sammenføjes det og vokser i kærlighed, idet hver enkelt del udfører sin specielle opgave og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed.” –  Efeserbrevet kap.4, vers 15-16. – Bibelen på hverdagsdansk

Menighed uden ansat præst

Menigheden er uden ansat præst. Det lægger et kæmpe ansvar hos menighedsrådet: At sørge for at menigheden bliver bygget op i Guds ord og at samle menigheden til en enhed. Her er skriftstedet fra Efeserbrevet en fantastisk beskrivelse af vores menighed, og vi er alle dybt taknemmelig for den enorme indsats, menighedsrådet gør under ledelse af menighedens Herre.

Der har været mange aha-oplevelser, der er blevet omsat til konkrete ideer, mål og handleplaner gennem de seneste par år.

Menighedsrådets opgaver – og menighedens

Menighedsrådet har sat fokus på, at vi hver især skal prioritere stille tid med Gud, så vi bliver ladet op og ikke kører træt i menighedens opgaver. Den mest markante forandring er dog, at menighedsrådet er blevet bevidst om, at det ikke kun er dem, der skal trække læsset. Derfor bliver alle i menigheden – også børnene – nu inddraget i planlægning, visionsudvikling og udførelse af opgaver gennem transparent kommunikation.

Menighedsrådet besøgte under processen med KPN hvert enkelt medlem, og det har haft stor betydning. Alle har en særlig plads og værdi i kirken. Det fik hvert medlem til at tænke: Hvad kan jeg gøre for at få det til at fungere? Og hvor er min plads? Alle er blevet ansvarlige for, hvordan det går i menigheden. Opgaven kan være synlig eller mindre synlig, men for at det hele skal fungere, må alle arbejde med det, der ligger på hjertet – også selv om det er noget, der ikke er så nemt for den enkelte.

Vi har drøftet, at vi ikke så ofte kommer ud at missionere. Menigheden er lille, og det er svært at gøre noget organiseret. Alligevel kommer der jævnligt nye i kirken, som bliver en fast del af menigheden. Herfra får vi at vide, at man føler sig velkommen.

Menighedsrådet er blevet bevidst om, at det ikke kun er dem, der skal trække læsset.

Personlige samtaler

Menighedsrådet har været rigtig gode til at afholde samtaler, hvor det har været spændende at blive interviewet. Det at få sat ord på, hvad man bidrager med, er sundt for alle parter, og det bringer nye ideer op til overfladen – idéer, som bliver realiseret. Der er fx oprettet søndagsskole og bibellæsegruppe igen. Der kan også være tidspunkter, hvor man ikke kan bidrage så meget. Her er alle gode til at opmuntre, så man gør, hvad man kan.

Ånden får det til at ske

Holstebro sender stafetten videre til Bethelkirken i Aalborg med spørgsmålet: ‘Hvad gør Bethelkirken for de unge, der flytter til byen for at studere – specielt, hvis de kommer fra baptisthjem. Venter I på de kommer i kirken? Eller opsøger I uddannelsesstederne eller andre netværk?’

Menigheden har derudover oplevet, at det at have en målrettet vision, er godt. Det er også fint at lave skemaer og få sat tankerne i gang. Det sætter tingene i perspektiv. Alle blev alligevel opmærksomme på, at det er Guds ånd, der skal virke igennem det, der bliver gjort, ellers kan det være lige meget – uden Helligånden virker det ikke.

Det bedste er, at alle har bevaret kærligheden til hinanden og til Jesus – trods stor forskellighed og baggrund.

Se også denne video fra Holstebro, som blev lavet i 2017 i forbindelse med deres deltagelse i Kirke Planter Net.

 

Giv din mening til kende