Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Flygtning, indvandrer eller…?

DRC / Jan Grarup

Flygtning, indvandrer eller…?

Har du også svært ved at forstå forskellen på en flygtning og en indvandrer?

En flygtning, en asylansøger, en internt fordreven. Begreberne er mange, og det kan være svært at skelne mellem, hvad der er hvad, når de bliver brugt i den offentlige debat. DRC Dansk Flygtningehjælp giver dig svaret her.

Flygtninge

En flygtning er et menneske, der har forladt sit hjemland på flugt fra forfølgelse på grund af race, religion, politiske holdninger eller lignende. En flygtning risikerer at miste livet, blive fængslet og tortureret eller få krænket sine menneskerettigheder på forskellige måder i hjemlandet.

Internt fordrevne

Mange flygter inden for grænserne af deres eget land – de betegnes som internt fordrevne. De kan være på flugt fra borgerkrige, væbnede konflikter, etnisk eller religiøs forfølgelse, naturkatastrofer eller problemer forbundet med klimaforandringer – og deres behov for hjælp og beskyttelse ligner ofte flygtningenes.

Begreberne er mange, og det kan være svært at skelne.

Klimaflygtninge

Klimaforandringer spiller en stadig stigende rolle i verden og tvinger mennesker på flugt på grund af oversvømmelser, tørke, storme, mangel på ressourcer etc. Flugt som følge heraf er ikke omfattet af internationale konventioner, og man kan derfor ikke blive anerkendt som klimaflygtning – heller ikke i Danmark.

Asylansøgere

Asylansøgere er personer, der søger om at blive anerkendt som flygtninge og få ophold i et land, de ikke er statsborgere i. Når en person får asyl, er det en anerkendelse af, at vedkommende er flygtning og risikerer forfølgelse i sit hjemland.

Indvandrere / immigranter

En indvandrer er det samme som en immigrant. Begreberne dækker over er en person, der har taget lovligt og varigt ophold i et andet land efter at have forladt sit hjemland.

Migranter

Begrebet migrant anvendes om både flygtninge og indvandrere. Det bruges oftest om mennesker, der er udvandret, og som endnu ikke har fået asyl eller ikke er berettiget til det ifølge Flygtningekonventionen.

Giv din mening til kende