Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Der kommer til at ske noget nyt

Der kommer til at ske noget nyt

På BaptistKirkens landskonference blev der varslet, at alt måske ikke er, som det plejer, efter næste sommer.

Der var 110 deltagere i BaptistKirkens landskonference på Pejsegården i Brædstrup i lørdags. Sådan set en fin tilslutning, når man tænker på, hvor svært det er at komme dertil uden bil…

Der var en god stemning, god deltagelse i samtalerne – og hele 17 af menighedernes præster til stede. Det er ikke dårligt.

Der blev talt engageret i grupper om de otte teser, som skal beskrive danske baptisters teologi anno 2022. Teologisk Forum fik meget med hjem at arbejde med.

Alligevel var der også en fornemmelse af, at der skal ske noget. Snart. Hvis BaptistKirken skal overleve på langt sigt og stadig være relevant. Og det gælder også mange menigheder. Der kommer til at være akut mangel på præster i løbet af få år, hvor en stor årgang går på pension.

Der er ikke kø til at være formand, når Per Beck næste sommer stopper efter fem år som formand og seks år i ledelsen.

Kun én landskonference?

Per Beck løftede da også en flig af en samtale, som havde været på ledelsesmødet dagen i forvejen: ”Når vi ser på kalenderen efter sommerferien næste år, er det med visse forbehold. Måske vi skal droppe den ene landskonference,” sagde han, og dét medførte klapsalver i salen.

Det blev klart, at ledelsen er i gang med at tænke nyt om revitalisering, og slet ikke er færdig med det.

Per Beck sluttede konferencen med at sige: ”Hvordan sikrer vi os, at vi løser vores opgave i fremtiden. Det kommende år vil vi se på vores organisation; hvordan vi fortsat kan være en kirke, der rækker ud og betyder noget for mennesker. Vi skal høre, forstå og handle efter evangeliet.”

Mangel på præster

Situationen omkring manglen på præster blev nævnt og tages op på to lederdage i marts, hvor alle menigheder opfordres til at sende gerne flere repræsentanter. Inden jul vil alle menigheder blive kontaktet, nogle med et spørgeskema, andre telefonisk, for at finde ud af, hvordan situationen er i menighederne, og hvilke muligheder arbejdes der med rundt omkring. Måske især i de menigheder, der enten ikke har nogen præst og de, hvor præsten snart skal på pension.

Astrid Vesterager, næstforkvinde i BBU, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund, mindede menighederne om, at fremtidens præster er under 30 år og med i BBU.

”Vi har måttet aflyse Jeremias-uddannelsen (for 18-22-årige), for der var kun tre tilmeldte. Det er menighederne, der skal finde de unge, der har en leder i sig. Vi måtte aflyse to spor på sommerstævnet i sommers, fordi der manglede frivillige. I må kigge på jer selv og spørge, hvorfor de unge flytter til andre kirker. Det er jeres kirke, der dør, hvis ikke i opmuntrer de unge til at læse til præst.”

Hun kunne i øvrigt fortælle, at BBU snart er over 1000 medlemmer igen.

Positive nyheder

Der blev også nævnt, at der måske ikke er behov for, at ledelsen tager så meget rundt, mens der måske mere er brug for konkret hjælp i flere af baptistmenighederne.

Og så skal BaptistKirken have en ny kommunikationsmedarbejder, da Lone Møller-Hansen stopper sin ansættelse i BaptistKirken efter i alt 12 år til nytår.

Generalsekretær Torben Andersen takker Lone Møller-Hansen for mange års arbejde for BaptistKirken.

Der var dog også positive nyheder: Et nyt Basis-hold i Aarhus har 15 deltagere. Alle fra Jylland. Lasse Åbom, præst i baptistmenigheden i Aarhus, håber, at der med tiden også kan starte et hold på Sjælland.

Der kommer et fastemateriale til 2023 med 40 dages andagter og oplæg til samtaler eller gudstjenester. Det står Lasse Åbom og Marie Thaarup fra Metodistkirken for.

Økonomisk har Manfred Hansen fra Bethelkirken hjulpet BaptistKirken til at omlægge sin værdibeholdning. Det har medført et tab, men et mindre tab, end hvis vi havde beholdt de gamle papirer. ”Vores værdipapirer i dag er grønne og bæredygtige. Det er her den store vækst vil komme,” lovede han.

Giv din mening til kende