Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
De stærke kvinder!

De stærke kvinder!

Det er en varm dag i oktober, og regnen er på vej. Vi har kørt 3 timer fra hovedstaden Bujumbura mod nord til de små landsbyer Cendajuru og Mparamirundi. Jeg er på tur med et team fra Udenrigsministeriet og lederen af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), der støtter mange af vores projekter. De skal tilse projekterne – og de bliver ikke skuffede.

Hjælp BaptistKirkens arbejde ved at indbetale et beløb via MobilePay 2299 6483 eller konto 3201 10042879 mrk. ’Uddannelse for alle’. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler

I Cendajuru besøger vi den lokale kirke, som de netop har udvidet og lagt nyt tag på. Vi bliver budt indenfor, og batwa danser for os. Batwa er en fattig marginaliseret befolkningsgruppe, der ofte er ekskluderet fra det omliggende samfund, og de ernærer sig ved at fremstille lerkrukker, som daglejere og ved lidt landbrug. Men her i kirken er de blevet involveret og er nu aktive deltagere i gudstjenester mv.

En kvinde med power og udstråling og legemliggørelsen af kirkens rolle i lokalsamfundet.

Fra analfabet til respekteret leder

Vi møder Anita, en stærk kvinde, der for år tilbage hverken kunne læse eller skrive. Hun deltog i alfabetiseringsprojektet – først som barnepige, senere som deltager. Dernæst blev hun medlem af en spare- og lånegruppe og begyndte på egen hånd at etablere nye spare- og lånegrupper, så der nu er 28 grupper med ca. 700 medlemmer! Derudover har hun været med i Dutabaranes projekt, der skal forebygge vold i hjemmene. Og så er hun i øvrigt blevet leder af den komité, der hjælper udsatte børn i menigheden – bedre kendt som børneprojektet! En kvinde med power og udstråling og legemliggørelsen af kirkens rolle i lokalsamfundet. Meget imponerende at møde hende.

Projekt skaber udvikling

Ikke langt derfra besøger vi Mparamirundis flotte, nye kirke, som menigheden selv har bygget og bekostet! Det er et godt tegn på, at der sker noget i området, der ellers er fattigt, og hvor mange af dem, vi møder kl. 15, endnu har dagens første måltid til gode. Vi bliver budt velkommen med sang og dans og bøn. Et af projekterne er faktisk afsluttet halvandet år tidligere, men de mødes stadig på tværs af de deltagende kirker. Vold i familierne er faldet i området, voldtægter er blevet behandlet i retten, og ofrene har efterfølgende fået støtte. Det er noget af en landvinding på de kanter.

Maries bedste ven

Marie Ciza er 38 år. Hun og hendes mand har 6 børn, der alle går i skole. Hun fortæller med stjerner i øjnene om, hvordan undervisningen i kirken og medlemskab af en spare- og lånegruppe har forvandlet deres ægteskab. Fattigdom og uddannelsesniveau gør noget ved forståelsen af selv de basale rettigheder, som vi med vores baggrund tager for givet. Og ofte er kvinderne taberne.

Undervisningen i kirken og medlemskab af en spare- og lånegruppe, har forvandlet deres ægteskab.

Tidligere var Marie genert og turde ikke sige manden imod, men nu deltager hun i beslutninger om familiens økonomi. Manden lytter til hendes ideer, og de træffer i fællesskab beslutninger, der vedrører familien og familiens økonomi. Derudover fortæller hun, at hun nu er respekteret ikke kun i familien, men også i lokalsamfundet. Og størst af alt er, fortæller hun glædestrålende, at hendes mand nu er hendes bedste ven! Ingen af dem vidste, det kunne være sådan.

Det er så opløftende at høre, hvordan brudte relationer kan genetableres med højere selvværd og livskvalitet for alle som resultat.

En af de deltagende præster supplerer med, at han nu drøfter økonomi og træffer beslutninger sammen med sin familie. Det strejfede ham ikke som en mulighed tidligere, og han prædiker om det om søndagen.

Brudte relationer kan genetableres med højere selvværd og livskvalitet for alle som resultat.

Præsterne er nøglen

På spørgsmålet om, hvorfor projektet har haft den effekt i de deltagende familier, svarer præsten prompte, at det skyldes to ting: At der er god undervisning i kirkerne, og at de også tager udgangspunkt i Guds ord om, hvordan vi skal behandle hinanden.

For mig bekræfter det, hvordan kirken kan transformere livet, og hvor meget vi faktisk kan gøre for at ændre ubalancer i både kirken og det omkringliggende samfund! Arbejdet, vi har fået lov at være en del af, gør en forskel – og der er masser af vindere og stærke kvinder!


BaptistKirkens projekter

Vi har støttet forskellige projekter, der supplerer hinanden godt, her i området. Nogle er gennemført af Baptistkirken i Burundi og andre af vores anden partner – Dutabarane.

De tre nævnte projekter er

Projektet til forebyggelse af vold i hjemmene – primært rettet mod kvinder og piger:

  • forebyggelse af vold i familierne
  • juridisk støtte til at forfølge sagerne, bl.a. ved etablering af komitéer på kommunalt niveau
  • familierne trænes i bedre relationer og samvær

Børneprojektet, der gennem flere faser har

  • hjulpet børn i skole
  • dannet og støttet lokale menighedsbaserede foreninger, der via indkomstskabende aktiviteter sikrer, at børnene fortsat kan være i skole
  • oplyst om børns rettigheder og gjort kirkerne ansvarsbevidste i arbejdet

Alfabetiseringsprojektet

  • har hjulpet primært kvinder med at lære at regne, læse og skrive
  • har efterfølgende organiseret dem i læsegrupper

Alle tre projekter benytter sig af spare- og lånegrupper, og der er fokus på rettigheder for kvinder og børn. Her bliver menighederne og mændene også involveret og gjort ansvarsbevidste.

Giv din mening til kende