Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:
Ånd fra himlen, kom med nåde ....

Ånd fra himlen, kom med nåde ....

Således begynder en af vore gamle salmer med melodi fra Beethovens 9. symfoni. Og i slutverset lyder det ’Kom til gamle, kom til unge i din kraft og herlighed’. Men forstås og opleves Helligånden af mennesker i dag?

Tove Bager red

Tove Bager, Baptistkirken Nørresundby-Vodskov

Tove Bager er 92 år og blev døbt som 23 årig

– Jeg har altid været klar over treenigheden. Helligånden hørte med, men jeg havde ikke rigtig noget forhold til det, før jeg fik en Helligåndsoplevelse. Det var til en almindelig søndagsgudstjeneste, troede jeg, hvor talerens ord ramte mig. Jeg syntes, det var så godt, så personligt. Der blev kaldt til forbøn, men jeg forsøgte at liste ud i køkkenet. Taleren så det, kaldte på mig og sagde: ’Jeg vil gerne tale med dig. Min prædiken i dag var til dig med et budskab fra Gud!’

– Han sagde også, jeg skulle ikke tro, jeg var mindre værd end andre. Hvordan kunne han sige sådan til mig? Benene var som gele. Jeg har nok været søgende uden at tænke nærmere over det, for jeg kan huske, jeg tænkte, vi tager op til kirken, vi har kage med osv., vi gør det og vi gør det, men vores naboer kan ikke mærke, vi er kristne. Det førte ikke til mere. Jeg syntes, det skulle give vækst.

Har Helligånden været en del af dit liv lige siden?

– Efter den oplevelse læste jeg meget om Helligånden. Det var en tid med megen eftertanke. Men ja, Helligånden er blevet hos mig, og det er en gave, Gud har givet mig. Når jeg hører noget i kirken, som rammer mig – en tekst, en forkyndelse eller en salme – så kan jeg få lyst til at rejse mig og sige ‘Halleluja’, men det gør jeg ikke! Det vil der nok ikke være forståelse for som i min ungdom, hvor mange aflagde vidnesbyrd. Men det kan være, det kommer. Der er sket en forandring i gudstjenesterne. Nu er der igen nogle, der giver vidnesbyrd, der er forbøn m.m. Det var der ikke før. Gudstjenesten er friere og nemmere.

Hanna Ringgaard red

Hanna Ringgaard, Holstebro Baptistkirke

Hanna Ringgaard er 56 år og blev døbt som 13 årig

– Vi havde en dejlig stor ungdomsforening i Brande. Vores fællesmøder med Pinsekirken var i slut-70’erne præget af Helligåndens virke, og hvis vi ikke var fyldt med Helligånden, blev der bedt for os. Det skete også for mig, og derefter var det umuligt at holde glæden inde. Jeg synes jo, jeg fløj på en lyserød sky. Helligånden blev min følgesvend. Det gjorde, at det ikke var svært at være kristen. Jeg oplevede virkelig en forvandling i mit liv.

– I dag er Helligånden min hjælper og vejleder, der hjælper mig til at tro og til at forstå Guds fantastiske skaberværk og hans kærlighed til mig. Jeg kan føle mig tryg. Han fylder mig med mod, og jeg ved, jeg ikke går alene ud i hverdagen. I vores gudstjeneste har vi en dejlig lovsang, der fylder mig med Helligånden på en hel fantastisk måde. Jeg mærker nærheden og en varme og en glæde igennem hele min krop. Jeg føler mig fri.

– Jeg beder hver dag om, at Helligånden må udruste mig, give mig indsigt, og ikke mindst fylde mig med kærlighed, som jeg kan give videre. Også for at jeg kan løse mine mange opgaver i kirken.

Sarah Würtz, Bethelkirken Aalborg

Sarah Würtz, Bethelkirken Aalborg

Sarah Würtz er 25 år gammel og blev døbt som 20 årig

– Jeg ser Helligånden som en gave, der blev givet til os mennesker. Det er vigtigt at opfatte det som naturligt, ellers ender vi som ‘helligåndsforskrækkede’ mennesker, der frygter noget, som egentlig fra Guds side var en gave. Jeg opfatter Helligånden som en hjælper, en inspirationskilde og en vejleder. Jeg tror på, at Helligånden er til stede hos hver eneste kristen.

Har Helligånden daglig betydning i dit liv – og på hvilken måde?

– Jeg tror, at Helligånden dagligt går med mig igennem glædesfyldte såvel som smertefulde dage. Jeg tror, at Helligånden kan være med til at minde mig om bestemte ting til rette tid og lede mig ad rette – og måske nye? – veje.

– Det er vigtigt, at der ikke bliver knyttet begreber som magt og manipulation til Helligånden. Paulus beskriver i Galaterbrevet, at Helligånden modtages som en gave ved tro, og derfor har vi ikke noget at rose os af eller være stolte over, men burde derimod være taknemlige og bruge gaven til at tjene og være noget for hinanden og vores verden.

– Jeg har oplevet, at jeg konkret har mærket en tilskyndelse til at gøre noget specielt for et bestemt menneske, eller minde nogen om noget, men egentlig mærker jeg grundliggende Helligånden som en form for samvittighed, der minder mig om, hvad der er ret. Jeg blev inspireret af Francis Chan[1], der har sagt: ’Jeg ønsker ikke, at mit liv skal være muligt at forklare uden Helligånden. Jeg ønsker, mennesker skal kigge på mit liv og vide, at sådan kunne jeg ikke leve i egen kraft. Jeg ønsker at leve således, at Han kan bryde igennem – og bryder Han ikke igennem, er jeg på den’.

 Mange har svært ved at forstå Helligånden. Mener du, det har ændret sig?

– Som kristne har vi let ved at forstå Gud som Far og som skaber. Jesus udfylder rollen som frelser, og hans værk på korset er det helt centrale i troen, men Helligånden kan hurtigt blive glemt eller negligeret, fordi det er svært at forstå og forholde sig til. Det er rigtigt ærgerligt, for Helligånden er måske lige netop dét nærvær, vi af og til går og længes efter.


1 Amerikansk præst og missionær

Giv din mening til kende