Kulturen efter kristendommen

Lederkonference 2017

Kulturen efter kristendommen

På BaptistKirkens lederkonference var Stuart Murray hovedtaler med to foredrag om anabaptisternes værdier i relation til baptister og den kristne tro i det moderne samfund. Han beskrev kulturen i Vesteuropa som efter-kristendom.

Stuart Murray, Lasse Åbom og Hanne Kiel,  

Efter-kristendom er den kultur, der dukker op, efterhånden som den kristne tro og de kristne institutioner, der er blevet udviklet for at udtrykke kristne værdier, mister sammenhængskraft og indflydelse i et samfund, der ellers er blevet afgørende formet af den kristne historie.

Den efter-kristne kultur

Efter-kristendommen kan kendes på en række skred i kirkens og de kristnes position i samfundet:

I kristendommen var den kristne historie og kirke centrale, men i efter-kristendommen er de blevet marginaliserede.

I kristendommen udgjorde de kristne flertallet, men i efter-kristendommen er vi et mindretal.

I kristendommen følte de kristne sig hjemme i en kultur, der var formet af deres historie, men i efter-kristendommen er vi fremmede pilgrimme i en kultur, hvor vi ikke længere føler os hjemme.

I kristendommen nød de kristne mange privilegier, men i efter-kristendommen er vi bare et fællesskab blandt mange i et multikulturelt samfund.

I kristendommen kunne kirkerne udøve kontrol over samfundet, men i efter-kristendommen har vi kun den indflydelse, vi får ved at være vidnesbyrd om troen med vores liv.

I kristendommen lå vægten på at vedligeholde en tilsyneladende kristen status quo, men i efter-kristendommen ligger vægten på mission i et konkurrencesamfund.

I kristendommen var kirkerne primært institutioner, men i efter-kristendommen må vi igen blive en kristen bevægelse.

Henvisning til relaterede artikler:

http://anabaptist.dk/2017/04/26/den-afklaedte-doeber-interview-med-stuart-murray/

Den nærmeste familie?

Fokus på fællesskabet

Værdier, vi vil bygge på

Martyr-fortællinger – og kristne reflekser

URL: https://baptist.dk/kulturen-efter-kristendommen/