Nye ledelsesmedlemmer

Nye ledelsesmedlemmer

På sommerens Landskonference blev Vibeke Dalsgaard og Per Beck nyvalgt til ledelsen. Læs om dem her.

Hanne Kiel,  

En fokuseret ildsjæl

Vibeke Koch Dalsgaard stillede op på grund af perspektiverne i arbejdet med ‘Mission i Danmark’: ”Det kan medvirke til at åbne os mod det samfund, der har brug for os”.

vibeke1

Vibeke Koch Dalsgaard

I sit arbejdsliv er Vibeke Dalsgaard afdelingsleder for engagerede medarbejdere, og hun mener, at erfaringer herfra kan bruges i kirkelig ledelse. Blot skal man tage højde for, at her bæres arbejdet af frivillighed: ”Og der skal kræses for de frivillige”, siger hun og fortsætter: ”De skal have noget til sig selv”.

Vejen frem for BaptistKirken

”Den går gennem samtale”, mener Vibeke. ”Samtalerne om bibelbrug og om menighedssyn var givtige. Vi har behov for samtale om vores relation til samfundet, og om ‘at kunne virke i verden’, så almindelige danskere får hjælp til at finde ståsted. Alt for mange er præget af ligegladhed og selvtilstrækkelighed. Vi må engagere os socialt med udgangspunkt i samfundets og menneskers behov. Det er kernen i al mission, og det er menighederne nødt til at samarbejde om, for ellers kan vi ikke løfte det”.

Båret af engagement

Menighedsbidraget skal ind i det private budget som en fast udgift på linie med forsikringer. Det hører ikke hjemme i rubrikken ‘uforudsete udgifter’. Når BaptistKirkens budget er vedtaget, må hver menighed mindst betale sin del. Derefter kan vi give til projekter.

Vi må engagere os socialt med udgangspunkt i samfundets og menneskers behov.

Dåb

”Vi får alt af nåde”, siger hun, ”men vi skal modtage den personligt”. Det var et mangeårigt ønske, og derfor valgte Vibeke at lade sig døbe med baptistisk dåb. ”Dåb er et ‘Ja, tak!’ til Jesus Kristus´ nåde, og man må ikke døbe mennesker, der ikke kan modtage nåden personligt”. 

På landskonference 1 blev Vibeke Dalsgaard præsenteret som repræsentant for

 

En rodfæstet baptist

Per Beck påtager sig igen en opgave i BaptistKirken. Dels fordi han blev bedt om at stille op, dels fordi han har tillid til indstillingen, arbejdsformen og samarbejdet i ledelsen.

imgp5218Per Beck

På spørgsmålet om mange års ledelseserfaring fra arbejdslivet kan bruges i BaptistKirkens ledelse, svarer Per Beck: ”Det er en ledelses opgave at sætte rammerne og overbevise medarbejderne. Det gælder både i kirken og i skolen, men i kirken har ledelsen heldigvis ingen magtmidler.”

‘Enshed’ – en fordel eller en ulempe?

”’Enshed’ får arbejdet til at glide lettere, fordi man ikke skal tale sig frem til enighed. Det er en fordel, men ulemperne er større, for repræsentationen bliver for smal”, siger Per og fortsætter: ”Meningerne skal helst brydes, så alle synspunkter bliver repræsenteret. Opgaven er at være opmærksom og handle på strømninger i samfundet omkring os og iblandt os, men samtidig skal jeg kunne stå inde for beslutningerne. Selv er jeg en baptist med historiske rødder, men jeg er åben overfor andre holdninger.”

Opgaven er at være opmærksom og handle på strømninger i samfundet omkring os og iblandt os.

Evangeliet overfor samfundskulturen

”Vi skal være et korrektiv til den fremherskende kultur, fordi vi sætter evangeliet i relation til tiden. Vi skal være tro mod evangeliets kerne, også når det betyder, at vi bliver en modkultur; når samfundet fx udvikler sig i retning af, at den enkelte ikke er vigtig. Vi er forpligtet på at fastholde, at mennesket skal være i centrum, og at vi skal omgås på en ordentlig måde.”

På landskonference 1 blev Per Beck præsenteret som repræsentant for


[1]     Nu: Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU)

URL: https://baptist.dk/nye-ledelsesmedlemmer/