Grotesk stædighed

Grotesk stædighed

Nu må den snart komme – meddelelsen om, at det varslede lovforslag om oversættelse af prædikener til dansk droppes.

Lone Møller-Hansen,  

Billedtekst: Niels E. Nielsen fra First International Baptist Church i København prædiker til en gudstjeneste – på engelsk. De rammes også af lovforslaget.

Sjældent har der været så megen blæst om et varslet lovforslag. Protester fra både ind- og udland.

Alligevel holder regeringen tilsyneladende fast i, at der skal fremsættes et lovforslag om, at alle prædikener, der ikke holdes på dansk, skal oversættes til dansk og lægges offentligt tilgængeligt.

Formålet er mange enige i; at standse radikalisende prædikanter – fortrinsvis yderligtgående imamer. Disse vil imidlertid ikke være omfattet af loven, da deres trossamfund sjældent er godkendt og optaget i Trossamfundsregisteret.

Samtidig er det usikkert, hvem der skal læse alle disse prædikener.

Og så er der spørgsmålet om, hvorvidt det ikke snarere er i undervisning end i prædikener, man får ulovlige instrukser og religiøs indoktrinering. Og den slags skal jo ikke oversættes til dansk.

BaptistKirkens ledelse skrev den 4. februar til statsminister Mette Frederiksen og kirkeminister Joy Mogensen:

”Forslaget er diskriminerende, i strid med intentionen i Grundlovens bestemmelser om frihed til religions-udøvelse, pålægger menigheder urimelige byrder og vil sandsynligvis ikke opfylde forslagsstillernes formål.”

Jeg er helt enig.

Kirkeministre imod

Lovforslaget nyder heller ikke opbakning i store dele af Folketinget. Bl.a. tager tre tidligere kirkeministre Bertel Haarder (V), Mette Bock (LA) og Marianne Jelved (Rad.) skarpt afstand.

Formanden for Folketingets Kirkeudvalg Julie Skovsby (S) har udtalt, at de, der er imod dette lovforslag, må komme med alternativer, der kan standse radikaliseringen.

BaptistKirkens ledelse kom med ét forslag i deres protestbrev:

”Skulle der fortsat være politisk ønske om at kende indholdet af prædikener holdt på andet sprog end dansk, må regeringen foranledige en adresse, hvor disse kan indsendes på originalsproget efter manuskript eller som lydfiler. Herefter kan myndighederne vælge at foretage en oversættelse eller aflytning af de prædikener, man ønsker nærmere at kende indholdet af.”

Præst i Missionsforbundet Thomas Baldur har skrevet et andet på Kirke.dk: ”Hvis staten vil have indsigt i, hvad der forkyndes i enkelte problematiske trosfællesskaber (og de få, det drejer sig om, har staten et udmærket overblik over), så kan staten selv sende sine egne sprogkyndige folk ud for at deltage i samlingerne og høre, hvad der bliver sagt.”

Tvangsregistrering

Den konservative Marcus Knuth er gået i en helt anden retning. Han vil have Kirkeministeriet til at undersøge, om man kan tvinge religiøse grupper, f.eks. store moskeer, til at søge om godkendelse og dermed underlægge sig kontrol. Formanden for Mellemkirkeligt Råd, Mogens Mogensen, skrev hertil:

”Kravet om registrering/anerkendelse af trossamfund med henblik på statens kontrol med dem kender vi fra fx kommunistiske lande som Kina. Og selv Kina har haft problemer med denne strategi, idet fx en række kristne menigheder så gik under jorden og fortsatte deres virksomhed i hemmelighed.”

Han slutter blog-indlægget med baggrunden for, at Danmark i 1849 fik bl.a. religions- og ytringsfrihed; ”…det handlede i første omgang om at sikre borgerne mod overgreb fra staten ved at etablere en række individuelle friheder.”

Det ser ud som om, Knuth ikke kender grundloven. Alle borgere har ret til at danne trossamfund ifølge grundlovens § 67. Den diskussion er ikke længere. Og der er ingen, der kan tvinge trossamfund til registrering. Det vil være grundlovsstridigt. Trossamfundsloven regulerer kun trossamfund, der selv ønsker registrering, § 69.

Ud af trossamfundsregisteret?

Hvis regeringens varslede forslag godkendes, kan det betyde, at flere baptist-grupper må stoppe med at holde gudstjenester, fordi det er en uoverkommelig opgave at oversætte prædikenerne.

Det kunne også få den modsatte effekt end ønsket, nemlig at migrantmenigheder udtræder af trossamfundsregisteret.

Regeringen udviser en grotesk stædighed ved ikke bare at indrømme, at dette var et fejlskud. Om igen, Mette Frederiksen og Joy Mogensen.

Læs om de internationale protester mod lovforslaget.

URL: https://baptist.dk/grotesk-staedighed/