Frugtbarhed

Torsdagstanke

Frugtbarhed

Jonas Norgaard Mortensen,  

Hvad er det mest grundlæggende for livet? Det, at der er liv? At der skabes liv? Frugtbarhed. Et grundmotiv i al kultur, kunst og religion.

Hvis vi glemmer dette og tager det for givet, ændres vores værdier, vores syn på liv og natur. Livsgrundlaget bliver måske mening, nydelse, frihed, mangfoldighed, identitet eller betydningsfuldhed. Vi glemmer, at forudsætningen for livets livsfylde af værdier er, at der er liv. Livet i sig selv. Vi glemmer, at vi først skal blive til som menneske, kirke eller samfund, før vi kan vælge livets værdi og sikre livets bæredygtighed.

Bæredygtighed og frugtbarhed. Bærer af livet. I Kærlighed. I pagt med livet. På jeres frugter skal I kendes.

Frugtbarhed er muligheden for at reproducere, det modsatte er goldt. Men er det mere end det? Er vores liv, kirke, familie, arbejdsplads og samfund goldt eller frugtbart?

Dette er udtryk for skribentens egen holdning.

URL: https://baptist.dk/frugtbarhed/